Title: Racionalizace výroby štítů svislého dopravního značení
Other Titles: Manufacturing Rationalization of Vertical Road Sign Boards
Authors: Reindl, Jiří
Advisor: Vyšata, Jiří
Princ, Václav
Vyšata, Jiří
Referee: Pokorná, Václava
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10264
Keywords: štít;dopravní značky;racionalizace;efektivita;produktivita práce;analýza nákladů;rozbor
Keywords in different language: boards;road signs;rationalization;efficiency;labor productivity;cost analysis;analysis
Abstract: Diplomová práce se zabývá racionalizací výroby štítů dopravních značek. Práce byla vypracována pro společnost Reno Šumava a.s., ve které také probíhala veškerá měření spotřeby času. V práci jsou dva návrhy jak snížit náklady na výrobu a to odstraněním technických problémů souvisejících s výrobou a problémů s produktivitou práce. Výsledkem by pak měla být úspora nákladů po navrhovaných změnách
Abstract in different language: Diploma thesis deals with the rationalization of production shields of traffic signs. The work was carried out for the company Reno Šumava a.s., which also conducted all measurements of time consumption. In this work are two suggestions on how to reduce production costs by eliminating technical problems related to the production and problems with labor productivity. The result would be cost savings for the proposed changes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Racionalizace vyroby stitu svisleho dopravniho znaceni.pdfPlný text práce8,09 MBAdobe PDFView/Open
Reindl - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce974,85 kBAdobe PDFView/Open
Reindl- oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Reindl - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce474,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10264

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.