Název: Racionalizace výroby štítů svislého dopravního značení
Další názvy: Manufacturing Rationalization of Vertical Road Sign Boards
Autoři: Reindl, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Vyšata, Jiří
Princ, Václav
Vyšata, Jiří
Oponent: Pokorná, Václava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10264
Klíčová slova: štít;dopravní značky;racionalizace;efektivita;produktivita práce;analýza nákladů;rozbor
Klíčová slova v dalším jazyce: boards;road signs;rationalization;efficiency;labor productivity;cost analysis;analysis
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá racionalizací výroby štítů dopravních značek. Práce byla vypracována pro společnost Reno Šumava a.s., ve které také probíhala veškerá měření spotřeby času. V práci jsou dva návrhy jak snížit náklady na výrobu a to odstraněním technických problémů souvisejících s výrobou a problémů s produktivitou práce. Výsledkem by pak měla být úspora nákladů po navrhovaných změnách
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis deals with the rationalization of production shields of traffic signs. The work was carried out for the company Reno Šumava a.s., which also conducted all measurements of time consumption. In this work are two suggestions on how to reduce production costs by eliminating technical problems related to the production and problems with labor productivity. The result would be cost savings for the proposed changes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Racionalizace vyroby stitu svisleho dopravniho znaceni.pdfPlný text práce8,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Reindl - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce974,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Reindl- oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Reindl - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce474,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10264

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.