Název: Modern Medicine Methods Compared to Teaching of Old Masters
Další názvy: Modern Medicine Methods Compared to Teaching of Old Masters
Autoři: Metzová, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Franklin, David Eugene
Oponent: Kobylak, Skyland Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10294
Klíčová slova: medicína;komplementární medicína;léčení;alternativní léčebné metody
Klíčová slova v dalším jazyce: medicine;complementary medicine;healing;treatment;alternative healing methods
Abstrakt: Tato práce porovnává dva medicínské světy - klasickou, západní, školní, na faktech založenou medicínu a její protějšek, alternativní, biologickou medicínu. Užitím popisů různých konceptů a úhlů pohledu (fyzika, náboženství, filozofie, čínská medicína atd.) se autorka pokusila ukázat, že tyto dva světy říkají totéž, pouze jinými slovy. Součástí práce je slovníček některých stěžejních pojmů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis compares two worlds of medicine ? a classic, western, school, on facts based medicine and it´s counterpart, alternative, biological medicine. Using descritpions of different concepts and points of view (physics, religion, philosophy, Chinese medicine etc.) the author tried to prove that those two worlds say the same things, only with different words. Part of the thesis is a glossary of some crutial terms.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce222,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Metzova.pdfPosudek vedoucího práce1,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Metzova.pdfPosudek oponenta práce970,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Karolina Metzova.pdfPrůběh obhajoby práce83,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10294

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.