Title: Modern Medicine Methods Compared to Teaching of Old Masters
Other Titles: Modern Medicine Methods Compared to Teaching of Old Masters
Authors: Metzová, Karolína
Advisor: Franklin, David Eugene
Referee: Kobylak, Skyland Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10294
Keywords: medicína;komplementární medicína;léčení;alternativní léčebné metody
Keywords in different language: medicine;complementary medicine;healing;treatment;alternative healing methods
Abstract: Tato práce porovnává dva medicínské světy - klasickou, západní, školní, na faktech založenou medicínu a její protějšek, alternativní, biologickou medicínu. Užitím popisů různých konceptů a úhlů pohledu (fyzika, náboženství, filozofie, čínská medicína atd.) se autorka pokusila ukázat, že tyto dva světy říkají totéž, pouze jinými slovy. Součástí práce je slovníček některých stěžejních pojmů.
Abstract in different language: This thesis compares two worlds of medicine ? a classic, western, school, on facts based medicine and it´s counterpart, alternative, biological medicine. Using descritpions of different concepts and points of view (physics, religion, philosophy, Chinese medicine etc.) the author tried to prove that those two worlds say the same things, only with different words. Part of the thesis is a glossary of some crutial terms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce222,46 kBAdobe PDFView/Open
ved Metzova.pdfPosudek vedoucího práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
op Metzova.pdfPosudek oponenta práce970,93 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Karolina Metzova.pdfPrůběh obhajoby práce83,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10294

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.