Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKašparová, Jana
dc.contributor.authorLaznová, Pavla
dc.contributor.refereeVelkoborská, Kamila
dc.date.accepted2013-05-28
dc.date.accessioned2014-02-06T13:00:45Z
dc.date.available2012-07-13cs
dc.date.available2014-02-06T13:00:45Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-29
dc.identifier51068
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10309
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o současném životě původních obyvatel Ameriky a jejich problémech z pohledu světových médií. Stručný přehled historických událostí naznačuje důvody změn ve vývoji společností původních obyvatel Ameriky. Další kapitoly seznamují s jednotlivými otázkami a problémy, kterým musí původní obyvatelé Ameriky v současné době čelit. Mezi ně patří závislost na alkoholu, kriminalita, provozování kasin, pozemkové spory mezi původními obyvateli a Spojenými Státy a záležitosti týkající se kultury původních obyvatel. Cílem této práce je uvést čtenáře do obecného povědomí o současné situaci Amerických Indiánů žijících na území dnešních Spojených Států a poskytnout jim základní informace o jejich současném životě.cs
dc.format62 s. (62 734 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsoučasný život původních obyvatelcs
dc.subjectSpojené státy americkécs
dc.subjectodraz v médiíchcs
dc.subjectalkoholismuscs
dc.subjectkasinacs
dc.subjectkulturacs
dc.subjectpozemkové sporycs
dc.subjectameričtí Indiánics
dc.subjectpůvodní obyvatelé Amerikycs
dc.titleContemporary Native American Societies as Reflected in World Media Coveragecs
dc.title.alternativeContemporary Native American Societies as Reflected in World Media Coverageen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe Bachelor Thesis refers to the contemporary life and problems concerning the indigenous societies of America as they are reflected in the world media coverage. The brief historical overview in the first chapter outlines the reason of the changes in the development of Native American societies. The next chapters introduce the particular issues and problems which Native American people have to face in the present. These issues include alcohol abuse, criminality, casino conducting, land disputes between Native Americans and the United States and issues related to the culture of the US indigenous nations. The Thesis is aimed to serve as a general introduction to the contemporary situation of Native American people of the United States and provide the reader with basic knowledge of their contemporary life.en
dc.subject.translatedcontemporary native american societiesen
dc.subject.translatedworld mediaen
dc.subject.translatedalcohol abuseen
dc.subject.translatedcriminalityen
dc.subject.translatedcasinosen
dc.subject.translatedcultureen
dc.subject.translatedamerican Indiansen
dc.subject.translatednative Americansen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Laznova_2013.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
ved Laznova.pdfPosudek vedoucího práce992,65 kBAdobe PDFView/Open
op Laznova.pdfPosudek oponenta práce958,12 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Pavla Laznova.pdfPrůběh obhajoby práce101,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10309

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.