Název: Reflexe socialistického Československa v současné výuce ZSV
Další názvy: Reflection of socialist Czechoslovakia in the current teaching of social sciences
Autoři: Šelepová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Rosůlek, Přemysl
Oponent: Lupták Burzová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10359
Klíčová slova: komunismus;Československo;základy společenských věd;gymnázium
Klíčová slova v dalším jazyce: communism;Czechoslovakia;social sciences;secondary grammar school
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou reflexe komunistického Československa ve výuce předmětu základy společenských věd na čtyřletých gymnáziích v Českých Budějovicích z pohledu učitelů tohoto předmětu.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the reflection of communist Czechoslovakia in the subject of social sciences at four-year secondary schools in the České Budějovice from the perspective of teachers of this subject.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAP) / Theses (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Eva_Selepova_2013.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SELEPOVA_VED_ZSV-GEO.docxPosudek vedoucího práce41,53 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Selepova_opo_DP_POL.pdfPosudek oponenta práce204,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Eva Selepova.pdfPrůběh obhajoby práce436,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10359

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.