Title: Populismus na Slovensku
Other Titles: Populism in Slovakia
Authors: Samec, Filip
Advisor: Lupták Burzová, Petra
Referee: Kubát, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10380
Keywords: populismus;konceptualizace populismu;demokracie;suverenita;lid;populistická demokracie;třetí cesta;populistická rétorika;Slovensko;demokratický model
Keywords in different language: populism;conceptualisation of populism;democracy;sovereignity;the people;populist democracy;third way;populist rhetoric;Slovakia;democratic model
Abstract: Práce se zabývá konceptualizací pojmu populismus a možností jeho aplikace na demokratické režimy, primárně pak na slovenský příklad, který je použit k verifikaci/falzifikaci hypotézy, že populismus je užitelným a užitečným konceptem v rámci politické vědy
Abstract in different language: This paper is concerned with the conceptualisation of the term populism and possibilities of its application on the democratic regimes, primly on case of Slovak republic, which is used to verify/falzify of hypothesis, that populism is useable and useful concept in frame of political science
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Filip Samec.pdfPlný text práce815,25 kBAdobe PDFView/Open
Samec_ved_DP_POL.pdfPosudek vedoucího práce202,68 kBAdobe PDFView/Open
Samec_OPO_DP_POL.docxPosudek oponenta práce42,66 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Filip Samec.pdfPrůběh obhajoby práce305,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10380

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.