Název: Populismus na Slovensku
Další názvy: Populism in Slovakia
Autoři: Samec, Filip
Vedoucí práce/školitel: Lupták Burzová, Petra
Oponent: Kubát, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10380
Klíčová slova: populismus;konceptualizace populismu;demokracie;suverenita;lid;populistická demokracie;třetí cesta;populistická rétorika;Slovensko;demokratický model
Klíčová slova v dalším jazyce: populism;conceptualisation of populism;democracy;sovereignity;the people;populist democracy;third way;populist rhetoric;Slovakia;democratic model
Abstrakt: Práce se zabývá konceptualizací pojmu populismus a možností jeho aplikace na demokratické režimy, primárně pak na slovenský příklad, který je použit k verifikaci/falzifikaci hypotézy, že populismus je užitelným a užitečným konceptem v rámci politické vědy
Abstrakt v dalším jazyce: This paper is concerned with the conceptualisation of the term populism and possibilities of its application on the democratic regimes, primly on case of Slovak republic, which is used to verify/falzify of hypothesis, that populism is useable and useful concept in frame of political science
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Filip Samec.pdfPlný text práce815,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Samec_ved_DP_POL.pdfPosudek vedoucího práce202,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Samec_OPO_DP_POL.docxPosudek oponenta práce42,66 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Filip Samec.pdfPrůběh obhajoby práce305,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10380

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.