Title: Návrh simulačního modelu a řízení kvadrotorové helikoptéry
Other Titles: Design of simulation model and control of quadrotor helicopter
Authors: Bouček, Zdeněk
Advisor: Flídr, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10428
Keywords: kvadrokkoptéra;SO(3);matematický model;linearizace;PD regulátor;model;SimMechanics
Keywords in different language: quadrocopter;SO(3);mathematical model;linearization;PD controller;model;SimMechanics
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nelineárního modelu kvadrotorové helikoptéry v SO(3). Nejprve je popsána kvadrotorová helikoptéra a její základní vlastnosti. Dále jsou odvozeny vztahy pro určení polohy kvadrotoru v R3. Dále je vytvořen nelineární matematický model a nelineární model pomocí Simscape/SimMechanics. Následně je matematický model linearizován a je na něj navrženo řízení stability pomocí PD regulátorů. Následně je otestována regulace na jednotlivých modelech.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on design of nonlinear model of quadrotor helicopter in SO(3). At first the quadrotor helicopter and its basic attributes are revealed. Then they are derived relations for attitude estimation of quadrotor in R3. After that nonlinear mathematical model and nonlinear model with blocks from the SimMechanics library are created. In the next step mathematical model is linearized and stabilization control with PD controllers is designed. Finally the control is tested on particular models.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.pdfPlný text práce6,57 MBAdobe PDFView/Open
boucek-v.pdfPosudek vedoucího práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
boucek-p.pdfPrůběh obhajoby práce824,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10428

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.