Název: Hardwarové a softwarové řešení řízení robotického systému se zpětnou vazbou
Další názvy: Hardware and software control solutions of robotic system with feedback
Autoři: Otruba, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Beneš, Petr
Oponent: Pittermann, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10462
Klíčová slova: robotický systém;robotika;přímá kinematika;inverzní kinematika;zpětná vazba;servo;pulzní šířková modulace;mikrokontrolér;servo kontrolér;magnetický rotační enkodér;Lynxmotion AL5A;C
Klíčová slova v dalším jazyce: robotic system;robotics;forward kinematics;inverse kinematics;feedback;servo;pulse width modulation;microcontroller;servo controller;magnetic rotary encoder;Lynxmotion AL5A;C
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací řídicího systému pro robotický systém se zpětnou vazbou. Řídicí systém je tvořený mikrokontrolérem ATmega32 ve vývojovém kitu EvB 4.3, sériovým servo kontrolérem Lynxmotion SSC-32 a magnetickými rotačními enkodéry AS5040 připevněnými na konstrukci robota Lynxmotion AL5A. Program mikrokontroléru získává informaci o skutečném úhlu natočení serv robota ze zpětné vazby, s využitím algoritmů inverzní kinematiky a pomocí PID regulátoru reguluje jejich řídící pulzy. Robot je tak schopen vykonávat pohyby s větší přesností.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the design and implementation of a control system for a robotic system with feedback. The control system is constituted by microcontroller ATmega32 in the development kit EvB 4.3, serial servo controller Lynxmotion SSC-32 and magnetic rotary encoders AS5040 which are attached on the construction of the robot Lynxmotion AL5A. Program of the microcontroller receives information about the actual angular position of robot?s servos from the feedback, with the use of invert kinematics algorithms and PID regulator regulates their control pulses. Due to that the robot is able to perform movements with greater accuracy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
otruba_BP.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053688_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053688_oponent.pdfPosudek oponenta práce361,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053688_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce180,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10462

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.