Title: Didaktické aspekty v dílech Roalda Dahla
Other Titles: Didactic Aspects of Roald Dahl´s Books
Authors: Ludvíková, Eva
Advisor: Lišková, Libuše
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10540
Keywords: didaktické aspekty;dětská literatura;identifikace s literárními postavami;význam a funkce četby;Roald Dahl;vzdělávání;analýza literárního díla;práce s knihou;osobnostní a občanská kompetence;osobnostní výchova
Keywords in different language: didactic aspects;children's literature;reader's identifikation with literary figures;importance and functions of reading;Roald Dahl;education;analysis of literary work;work with book;moral message of literary works;personality education
Abstract: This diploma thesis deals with the influence of children?s books and their heroes on children readers. Its aim is to explore to what extent children?s literature can provide the readers with valuable lessons, thus affecting the reader?s conscience as well as understanding of the world. The focus of this work is on selected works by the British author Roald Dahl, mainly James and the Giant Peach, Danny the Champion of the World, Charlie and the Chocolate Factory, Matilda and The Witches. The first part of the thesis concentrates on theoretical aspects of children?s literature, its functions and impacts on juvenile readers. It also describes Roald Dahl?s personal life in terms of its inluence on his career and critical acclaim of his writing. The second part of this work is concerned with the analysis of the novels in terms of possible implications on both young as well as adult readers. The final part of this thesis explores the applicability and relevance of the didactic aspects found in the selected works by Roald Dahl in education.
Abstract in different language: Tato diplomová práce se zabývá rozborem vybraných děl pro děti od Roalda Dahla z hlediska jejich možného vhodného působení na čtenáře. Teoreticky popisuje aspekty dětské literatury, zvláštní důraz je přitom kladen na funkci výchovnou, její proměny v průběhu vývoje literatury význam pro výchovné působení na čtenáře. Zmíněny jsou také životní peripetie Roalda Dahla a jejich vliv na autorovu tvorbu. V práci je dostatečný prostor věnován kritice Dahlových děl z hlediska jejich nevhodnosti pro malé čtenáře, což je ale na základě protiargumentů vyvráceno, to vše s odkazem na odbornou literaturu. Práce dále zkoumá jednotlivé didaktické aspekty nalezené v Dahlových knihách a podpořené úryvky z nich. Cílem je zjistit, do jaké míry se tyto aspekty dají prakticky využít ve vzdělávacím a výchovném procesu. Rozbor jednotlivých aspektů je následován komentáři. V neposlední řadě se práce věnuje otázce praktického využití Dahlových děl ve škole, ať už při výuce anglického jazyka nebo v rámci osobnostní výchovy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
didactic aspects in the works of roald dahl.pdfPlný text práce318,6 kBAdobe PDFView/Open
Lerchova V.pdfPosudek vedoucího práce90,56 kBAdobe PDFView/Open
Ludvikova O.pdfPosudek oponenta práce101,61 kBAdobe PDFView/Open
Ludvikova P.pdfPrůběh obhajoby práce38,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10540

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.