Název: Role překladu v hodině anglického jazyka
Další názvy: The Role of Translation in an English Classroom
Autoři: Macháčová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Klečková, Gabriela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10542
Klíčová slova: překlad;směr překladu;mateřský jazyk;gramaticko-překladová metoda;komunikativní přístup;role učitele v hodině překladu;hodnocení překladu;jazykové dovednosti
Klíčová slova v dalším jazyce: translation;direction of translation;mother tongue;grammar-translation method;communicative approach;the role of teacher;evaluation of translation;language skills
Abstrakt: Tato práce se zabývá rolí překladu v hodině anglického jazyka. Konkrétně je zaměřena na překlad a jeho dopad na rozvoj jazykových dovedností.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the role of translation in an English classroom. To be more specific, the aim of this work focuses on the impact of translation activities on the development of the four basic skills.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Veronika Machacova.pdfPlný text práce301,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machacova V.pdfPosudek vedoucího práce78,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machacova O.pdfPosudek oponenta práce106,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machacova P.pdfPrůběh obhajoby práce40,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10542

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.