Title: Role překladu v hodině anglického jazyka
Other Titles: The Role of Translation in an English Classroom
Authors: Macháčová, Veronika
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10542
Keywords: překlad;směr překladu;mateřský jazyk;gramaticko-překladová metoda;komunikativní přístup;role učitele v hodině překladu;hodnocení překladu;jazykové dovednosti
Keywords in different language: translation;direction of translation;mother tongue;grammar-translation method;communicative approach;the role of teacher;evaluation of translation;language skills
Abstract: Tato práce se zabývá rolí překladu v hodině anglického jazyka. Konkrétně je zaměřena na překlad a jeho dopad na rozvoj jazykových dovedností.
Abstract in different language: This thesis deals with the role of translation in an English classroom. To be more specific, the aim of this work focuses on the impact of translation activities on the development of the four basic skills.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Veronika Machacova.pdfPlný text práce301,48 kBAdobe PDFView/Open
Machacova V.pdfPosudek vedoucího práce78,53 kBAdobe PDFView/Open
Machacova O.pdfPosudek oponenta práce106,14 kBAdobe PDFView/Open
Machacova P.pdfPrůběh obhajoby práce40,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10542

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.