Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLišková, Libuše
dc.contributor.authorLerchová, Veronika
dc.date.accepted2013-08-26
dc.date.accessioned2014-02-06T13:03:33Z
dc.date.available2011-12-19cs
dc.date.available2014-02-06T13:03:33Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-26
dc.identifier49258
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10545
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vyučováním anglického jazyka prostřednictvím dětské literatury. Teoretická část se zabývá definicí termínu ?dětská literatura?, jejím historickým vývojem a pozicí ve školním kurikulu. Převážně se však zabývá důvody vaužívání dětské literatury v hodinách anglického jazyka a prací učitelů s dětskou literaturou při hodinách angličtiny. Praktická část se zabývá výzkumem, který byl realizován prostřednictvím dotazníků na gymnáziu a zabýval se postoji student k myšlence výuky anglického jazyka prostřednictvím dětské literatury. Jak dále vyplývá z výzkumu, studenti si myslí, že tato myšlenka je prospěšná, avšak sami navrhují některé důležité změny, které by se měly vzít v potaz.cs
dc.format54 s. (93 500 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdětská literaturacs
dc.subjectvyučovánícs
dc.subjectautentické materiálycs
dc.subjectponaučenícs
dc.subjectosvojení jazykacs
dc.subjectpředstavivostcs
dc.subjectvýběr literárního dílacs
dc.subjectpřístupy k vyučování skrz literaturycs
dc.subjectplán hodinycs
dc.titleVyučování anglického jazyka prostřednictvím dětské literaturycs
dc.title.alternativeTeaching English Language through Children´s Literatureen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the topic of teaching English through children?s literature.In the theoretical background charter, the term children?s literature is briefly described as well as its historical development and the position in school curriculum. The major focus is on the reasons of using children?s literature in English language classes and teachers? working with children?s literature. The research is described in practical part of the thesis. It was realized in the grammar school by a questionnaire and focused on students? attitudes towards the idea of learning English through children?s literature. As it emerges from the results, students think that the idea is an interesting one with only some relevant suggestions to change.en
dc.subject.translatedchildren's literatureen
dc.subject.translatedteachingen
dc.subject.translatedauthentic materialsen
dc.subject.translatedlessonsen
dc.subject.translatedlanguage acquisitionen
dc.subject.translatedimaginationen
dc.subject.translatedliterary work selectionen
dc.subject.translatedapproaches to using literatureen
dc.subject.translatedlesson planen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace done.pdfPlný text práce749,1 kBAdobe PDFView/Open
Lerchova V.pdfPosudek vedoucího práce90,56 kBAdobe PDFView/Open
Lerchova O.pdfPosudek oponenta práce145,89 kBAdobe PDFView/Open
Lerchova P.pdfPrůběh obhajoby práce40,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10545

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.