Title: Využítí příběhů v angličtině na 1.stupni ZŠ
Other Titles: The use of storytelling in English classes at primary school with a focus on developing speaking skills
Authors: Bálková, Marie
Advisor: Hurtová, Danuše
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10553
Keywords: vyprávění;příběhy;řečové dovednosti;anglický jazyk;1. stupeň základní školy
Keywords in different language: storytelling;stories;language skills;english;1st grade of primary school
Abstract: Diplomová práce se zabývá využitím příběhů v hodinách anglického jazyka na prvním stupni základní školy. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývá smyslem vyprávění jako nedílné součásti lidské komunikace, pak se soustředí na to, jak pracovat s příběhem, a jak jej správně vyprávět. Zaměřuje se především na rozvoj řečových dovedností, obsahuje aktivity, které učitel může využít, vlastní prezentaci a zdroj příběhů. Práce se soustředí také na vytváření příběhů společně se žáky. V praktické části se snažím zodpovědět výzkumné otázky, na základě dotazníkového šetření mezi učiteli anglického jazyka na prvním stupni základní školy. Výsledky shrnují jejich zkušenosti s vyprávěním a názory na využití této techniky při výuce anglického jazyka na prvním stupni základní školy. Zejména se soustředí na rozvoj řečových dovedností, zaměření výuky s příběhem, způsoby využití příběhu a výhody a nevýhody této techniky.
Abstract in different language: This thesis deals with the use of narration in English classes at primary school. It is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part deals with the value of narrative as an essential part of human communication, it focuses on how to work with the story and how to present it correctly. The work also concentrates on creating stories together with the pupils. The thesis focuses mainly on the development of language skills, contents activities that teacher can use, mentions presentation and source of stories. The practical part is answering research questions, based on a questionnaire survey among English teachers. Results summarize their experience with stories and their opinions about the use of this technique in English classes at primary schools. The research focuses on developing of language skills, various ways of teaching by using the story, advantages and disadvantages of this technique.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Balkova_DP_FINAL.pdfPlný text práce421,44 kBAdobe PDFView/Open
Balkova V.pdfPosudek vedoucího práce125,34 kBAdobe PDFView/Open
Balkova O.pdfPosudek oponenta práce164,95 kBAdobe PDFView/Open
Balkova P.pdfPrůběh obhajoby práce39,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10553

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.