Název: Využítí příběhů v angličtině na 1.stupni ZŠ
Další názvy: The use of storytelling in English classes at primary school with a focus on developing speaking skills
Autoři: Bálková, Marie
Vedoucí práce/školitel: Hurtová, Danuše
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10553
Klíčová slova: vyprávění;příběhy;řečové dovednosti;anglický jazyk;1. stupeň základní školy
Klíčová slova v dalším jazyce: storytelling;stories;language skills;english;1st grade of primary school
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá využitím příběhů v hodinách anglického jazyka na prvním stupni základní školy. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývá smyslem vyprávění jako nedílné součásti lidské komunikace, pak se soustředí na to, jak pracovat s příběhem, a jak jej správně vyprávět. Zaměřuje se především na rozvoj řečových dovedností, obsahuje aktivity, které učitel může využít, vlastní prezentaci a zdroj příběhů. Práce se soustředí také na vytváření příběhů společně se žáky. V praktické části se snažím zodpovědět výzkumné otázky, na základě dotazníkového šetření mezi učiteli anglického jazyka na prvním stupni základní školy. Výsledky shrnují jejich zkušenosti s vyprávěním a názory na využití této techniky při výuce anglického jazyka na prvním stupni základní školy. Zejména se soustředí na rozvoj řečových dovedností, zaměření výuky s příběhem, způsoby využití příběhu a výhody a nevýhody této techniky.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the use of narration in English classes at primary school. It is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part deals with the value of narrative as an essential part of human communication, it focuses on how to work with the story and how to present it correctly. The work also concentrates on creating stories together with the pupils. The thesis focuses mainly on the development of language skills, contents activities that teacher can use, mentions presentation and source of stories. The practical part is answering research questions, based on a questionnaire survey among English teachers. Results summarize their experience with stories and their opinions about the use of this technique in English classes at primary schools. The research focuses on developing of language skills, various ways of teaching by using the story, advantages and disadvantages of this technique.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Balkova_DP_FINAL.pdfPlný text práce421,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Balkova V.pdfPosudek vedoucího práce125,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Balkova O.pdfPosudek oponenta práce164,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Balkova P.pdfPrůběh obhajoby práce39,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10553

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.