Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKlečková, Gabriela
dc.contributor.authorZikmundová, Klára
dc.date.accepted2013-08-26
dc.date.accessioned2014-02-06T13:03:28Z-
dc.date.available2011-09-21cs
dc.date.available2014-02-06T13:03:28Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-28
dc.identifier50499
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10564
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou použití videa ve výuce anglického jazyka. V teoretické části jsou vysvětleny a rozlišeny pojmy videa, filmu a televizního seriálu. V této části tato diplomová práce zkoumá, analyzuje a odpovídá na hlavní otázky, které mohou být případně vzneseny učiteli, jež chtějí toto médium použít. Těmito otázkami jsou: proč používat video ve výuce anglického jazyka, jaká videa používat, pro koho tato videa používat, kdy tato videa používat a v neposlední řadě jak toto médium při výuce anglického jazyka použít. Praktická část této práce pojednává o výzkumu, který byl realizován na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické v Plzni. Zde byly s podporou podkladu pro studenty odučeny čtyři hodiny ve čtyřech různých třídách. Výsledky tohoto výzkumu jsou založeny na odpovědích dotazníku, který studenti dostali a který ukázal, že mají zájem o učení se anglickému jazyku prostřednictvím videa a že sami ve svém volném čase skrze toto médium v anglickém jazyce sledují různé pořady.cs
dc.format48 s. (72 516 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvideocs
dc.subjectmédiumcs
dc.subjectvýukacs
dc.subjectanglický jazykcs
dc.subjectpoužitícs
dc.titleVyužití videa ve výuce anglického jazykacs
dc.title.alternativeUse of Video Media in English Language Teachingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the problematics of using the video media in English language teaching. In the theoretical background chapter, the terms of video, movie and TV show are described and distinguished. The thesis explores, analyzes and answers the main questions potentially asked by teachers who want to use this media. These questions are: why to use videos in ELT, what videos to use, who to use the videos with, when to use videos and most importantly how to use the video media in English language teaching. The practical part of the thesis deals with the research, which was realized at the Secondary School of Electrical Engineering in Pilsen. Four lessons with four different groups of students were taught, with the support of a handout. The results based on a questionnaire given to the students showed that they are interested in learning English with the use of video media and that they themselves enjoy watching videos in L2.en
dc.subject.translatedvideoen
dc.subject.translatedmediaen
dc.subject.translatedteachingen
dc.subject.translatedenglish languageen
dc.subject.translatedelten
dc.subject.translateduseen
dc.subject.translatedusageen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace mgr thesis klara zikmundova.pdfPlný text práce401,02 kBAdobe PDFView/Open
Zikmundova V.pdfPosudek vedoucího práce88,26 kBAdobe PDFView/Open
Zikmundova O.pdfPosudek oponenta práce83,48 kBAdobe PDFView/Open
Zikmundova P.pdfPrůběh obhajoby práce43,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10564

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.