Název: Profesní spokojenost pedagogů na ZŠ v souvislosti s autoritou učitele a kázní ve třídě
Další názvy: Professional satisfaction of teachers in primary schools in relation to the teacher's authority and discipline in the classroom
Autoři: Baborová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Szachtová, Alena
Oponent: Kubíková, Kateřina
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12027
Klíčová slova: profese učitele;autorita;kázeň žáků;řešení nekázně;motivace
Klíčová slova v dalším jazyce: teaching profession;authorita;discipline of pupils;dealing with indiscipline;motivation
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti učitelů v souvislosti s autoritou a kázní žáků ve třídě. V teoretické části je popsána profese učitele, zabývá se také otázkou kázně žáků, způsoby řešení nekázně a jejímu předcházení. Dále obsahuje rozbor autority učitele. V praktické části je prošetřena prostřednictvím dotazníků spokojenost učitelů. Z daných výsledků je sestaven návod, který by měl učitelům pomoci k udržení autority a kázně.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the satisfaction of teachers in relation to the authority and discipline of pupils in the classroom. The theoretical part describes the teaching profession, personality, it also deals with the issue of discipline pupils, ways of dealing with indiscipline and its prevention. It also contains an analysis of the teacher's authority. The practical part is investigated through questionnaires satisfaction of teachers. Based on the results is compiled instruction that should help teachers to maintain authority and discipline.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Baborova.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baborova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baborova - oponent.pdfPosudek oponenta práce366,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baborova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce96,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12027

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.