Název: Elektrické lanové navijáky
Další názvy: Electric rope winches
Autoři: Šimeček, Jan
Vedoucí práce/školitel: Krónerová, Eva
Krónerová, Eva
Oponent: Krátký, Jaroslav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12494
Klíčová slova: lanový naviják;dělení;převodovka;ozubení;kontrolní výpočet;3D model
Klíčová slova v dalším jazyce: cable winch;divission;gearbox;gearwheel;check calculation;3D model
Abstrakt: První část práce obsahuje druhy lanových navijáků s podrobným rozdělením. Dále jsou porovnávány jednotlivé části navijáku jako lana, bubny, motory, převodovky. V druhé části je navrhován konkrétní naviják na konkrétní použití. V práci je brán zřetel na zatížení navijáku a maximální rozměry.
Abstrakt v dalším jazyce: The first part of my thesis is focused on kinds of rope winches and their detailed breakdown. Next part is about comparation of each winch. I am interested in ropes, winch drums, motors and transmissions. The second part contains design of special winch for specific us. There is also load of winch and maximal proposition.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan Simecek BP 2014.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Simecek.pdfPosudek vedoucího práce666,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Simecek.pdfPosudek oponenta práce811,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simecek.pdfPrůběh obhajoby práce304,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12494

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.