Title: Elektrické lanové navijáky
Other Titles: Electric rope winches
Authors: Šimeček, Jan
Advisor: Krónerová, Eva
Krónerová, Eva
Referee: Krátký, Jaroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12494
Keywords: lanový naviják;dělení;převodovka;ozubení;kontrolní výpočet;3D model
Keywords in different language: cable winch;divission;gearbox;gearwheel;check calculation;3D model
Abstract: První část práce obsahuje druhy lanových navijáků s podrobným rozdělením. Dále jsou porovnávány jednotlivé části navijáku jako lana, bubny, motory, převodovky. V druhé části je navrhován konkrétní naviják na konkrétní použití. V práci je brán zřetel na zatížení navijáku a maximální rozměry.
Abstract in different language: The first part of my thesis is focused on kinds of rope winches and their detailed breakdown. Next part is about comparation of each winch. I am interested in ropes, winch drums, motors and transmissions. The second part contains design of special winch for specific us. There is also load of winch and maximal proposition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan Simecek BP 2014.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Simecek.pdfPosudek vedoucího práce666,14 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Simecek.pdfPosudek oponenta práce811,51 kBAdobe PDFView/Open
Simecek.pdfPrůběh obhajoby práce304,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12494

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.