Název: Britsko-argentinský spor o Falklandské ostrovy - geopolitická perspektiva
Další názvy: Anglo-Argentine dispute over the Falkland Islands - geopolitical perspective
Autoři: Randáková, Alice
Vedoucí práce/školitel: Šanc, David
Oponent: Hlaváček, Pavel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12730
Klíčová slova: Falklandy;britsko-argentinský spor;válka o Falklandy;ropa;strategická poloha
Klíčová slova v dalším jazyce: Falklands;Falklands war;oil;strategic location
Abstrakt: Tato práce se zabývá Britsko-argentinským sporem o Falklandské ostrovy. A to jak z historického tak z aktuálního hlediska. Práce si klade za cíl charakterizování britsko-argentinského sporu. Práce chce také zjistit, zda existují i jiné aspekty, které mohou britsko-argentinský spor ovlivňovat.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the Anglo-Argentine dispute over the Falkland Islands. And both historically from the current viewpoint. The work aims to characterize the Anglo-Argentine dispute.This thesis also wants to determine whether there are other aspects that may Anglo-Argentine dispute influence.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Alice Randakova-BP.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Randakova_VED_POL_Bc..docxPosudek vedoucího práce39,82 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Randakova_opo.docxPosudek oponenta práce41,94 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Randakova.pdfPrůběh obhajoby práce315,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12730

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.