Title: Cabinda jako specifická politicko-geografická jednotka Angoly
Other Titles: Cabinda as a specific politico-geographical unit of Angola
Authors: Novák, Antonín
Advisor: Piknerová, Linda
Referee: Šanc, David
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12732
Keywords: exkláva Cabinda;Cabinda z pohledu politické geografie;ekonomický potenciál;právo na sebeurčení;politika angolské vlády;osvobozenecká hnutí
Keywords in different language: Cabinda enclave;Cabinda as an unit of geopolitics;economic potential;right to self-determination;politics of Angolan government;liberation movements
Abstract: Tato práce si klade za cíl podrobně analyzovat jak politicko-geografické, tak socioekonomické postavení provincie Cabinda v rámci Angoly a dále politické vztahy provincie s centrální vládou Angoly jak ze současného, tak z historického hlediska. V první kapitole je věnován prostor charakteristice a specifikům provincie Cabinda. Druhá část práce se zabývá historií regionu, která hraje důležitou roli při snaze analyzovat vztahy exklávy se sousedními státy a hlavně s centrální vládou v Luandě. Závěrečná část práce zkoumá politicko-ekonomické vztahy mezi provincií Cabinda a centrální vládou. V úplném závěru jsou analyzovány cabindské nároky na sebeurčení reprezentované místními osvobozeneckými hnutími.
Abstract in different language: The aim of the submitted thesis is to analyze in detail both the geopolitical and socio-economic status of the Cabinda province as a part of Angola and the political relations with the central government of Angola in both the contemporary and historical terms. The first part is focused on capturing the socio-economic, cultural and geopolitical character of Cabinda. The second part examines a historical status of Cabinda within colnization era and as a part of Angola. The last part deals with policies of Angolan government excercised in Cabinda, which has created a strong opposition in Cabinda represented by liberation movements. Those movements demand the right for self-determination.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Cabinda final.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Novak_ved.doc.docxPosudek vedoucího práce46,12 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Novak_OPO_MV-BAS_Bc.docxPosudek oponenta práce40,27 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Novak.pdfPrůběh obhajoby práce342,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12732

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.