Název: Sovětský disent - hudební a literární zrcadlo režimu ve vybraném období
Další názvy: The Soviet disent - musical and literary aspects of regime in the selected period
Autoři: Platzer, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Leichtová, Magdaléna
Oponent: Cabada, Ladislav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12737
Klíčová slova: gulag;ruská literatura;Alexandr Solženicyn;Souostroví Gulag;Varlam Šalamov;pracovní tábory;ruská próza 20. století;Kolymské povídky;Jevgenije Ginzburgová;Leonid Gabyšev;Eufrosinia Kersnovskaja;Jeden den Ivana Děnisoviče
Klíčová slova v dalším jazyce: gulag;russian literature;Alexander Solzhenicyn;The Gulag archipelago;Varlam Shalamov;labor camps;russian prose of 20th century;Kolyma tales;Jevgenija Ginzburg;Leonid Gabyshev;Eufrosinia Kernovskaya;One day in life of Ivan Denisovich
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vybrané literatury sovětského disentu, jejíž hlavním tématem je fenomén gulag. Práce by měla poskytnout historický přehled o pracovních táborech a jejich roli ve společnosti. Cílem mého výzkumu je zjistit, v čem se názory vybraných autorů na sovětský režim změnily, zvláště pokud to vedlo k jejich sebereflexi. Pro analýzu jsem si vybral knihu Souostroví Gulag a Jeden den Ivana Děnisoviče od Alexandra Solženicyna, Kolymské povídky od Varlama Šalamova, Jaká je cena člověka od Eufrosinije Kersnovskaji, Strmá cesta od Jevgenije Ginzburgové a Odljan neboli Vzduch Svobody od Leonida Gabyševa. Vybrané knihy od těchto autorů patří mezi nejdůležitější z ruského disentu, které vypráví příběh o životě v koncentračních táborech. Díla těchto autorů jsou hojně překládána do mnoha cizích jazyků a získala mezinárodní uznání pro podání tohoto tématu širšímu publiku.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor Thesis focuses on analyzing selected literature of Soviet dissent, its main theme being the gulag phenomenon. Thesis should provide an overview of the labor camps and how they functioned, as well as an insight on how confinement affected the political views of the individual authors. The goal of my research was to determine, in what ways did their opinions change concerning the Soviet regime and if it lead to their self-reflection. For the analysis I chose these books: The Gulag Archipelago and One Day in the Life of Ivan Denisovich from Alexander Solzhenitsyn, Kolyma Tales from Varlam Shalamov, How Much Is a Person Worth from Eufrosinia Kersnovskaya, Within the Whirlwind from Jevgenija Ginzburg and Odlyan, or the Air of Freedom from Leonid Gabyshev. Selected works are some of the most relevant in the Russian dissent telling the story of life in the concentration camps. Works of these authors have been widely translated in numerous foreign languages and received international recognition for bringing the reality of Russian gulags to a wider audience.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Platzer 2014 Sovetsky disent - hudebni a literarni zrcadlo rezimu ve vybranem obdobi.pdfPlný text práce277,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Platzer_MVVES_opo.docxPosudek vedoucího práce44,31 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Platzer_ved_ves.pdfPosudek oponenta práce535,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Platzer.pdfPrůběh obhajoby práce428,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12737

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.