Title: Sovětský disent - hudební a literární zrcadlo režimu ve vybraném období
Other Titles: The Soviet disent - musical and literary aspects of regime in the selected period
Authors: Platzer, Ondřej
Advisor: Leichtová, Magdaléna
Referee: Cabada, Ladislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12737
Keywords: gulag;ruská literatura;Alexandr Solženicyn;Souostroví Gulag;Varlam Šalamov;pracovní tábory;ruská próza 20. století;Kolymské povídky;Jevgenije Ginzburgová;Leonid Gabyšev;Eufrosinia Kersnovskaja;Jeden den Ivana Děnisoviče
Keywords in different language: gulag;russian literature;Alexander Solzhenicyn;The Gulag archipelago;Varlam Shalamov;labor camps;russian prose of 20th century;Kolyma tales;Jevgenija Ginzburg;Leonid Gabyshev;Eufrosinia Kernovskaya;One day in life of Ivan Denisovich
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vybrané literatury sovětského disentu, jejíž hlavním tématem je fenomén gulag. Práce by měla poskytnout historický přehled o pracovních táborech a jejich roli ve společnosti. Cílem mého výzkumu je zjistit, v čem se názory vybraných autorů na sovětský režim změnily, zvláště pokud to vedlo k jejich sebereflexi. Pro analýzu jsem si vybral knihu Souostroví Gulag a Jeden den Ivana Děnisoviče od Alexandra Solženicyna, Kolymské povídky od Varlama Šalamova, Jaká je cena člověka od Eufrosinije Kersnovskaji, Strmá cesta od Jevgenije Ginzburgové a Odljan neboli Vzduch Svobody od Leonida Gabyševa. Vybrané knihy od těchto autorů patří mezi nejdůležitější z ruského disentu, které vypráví příběh o životě v koncentračních táborech. Díla těchto autorů jsou hojně překládána do mnoha cizích jazyků a získala mezinárodní uznání pro podání tohoto tématu širšímu publiku.
Abstract in different language: This Bachelor Thesis focuses on analyzing selected literature of Soviet dissent, its main theme being the gulag phenomenon. Thesis should provide an overview of the labor camps and how they functioned, as well as an insight on how confinement affected the political views of the individual authors. The goal of my research was to determine, in what ways did their opinions change concerning the Soviet regime and if it lead to their self-reflection. For the analysis I chose these books: The Gulag Archipelago and One Day in the Life of Ivan Denisovich from Alexander Solzhenitsyn, Kolyma Tales from Varlam Shalamov, How Much Is a Person Worth from Eufrosinia Kersnovskaya, Within the Whirlwind from Jevgenija Ginzburg and Odlyan, or the Air of Freedom from Leonid Gabyshev. Selected works are some of the most relevant in the Russian dissent telling the story of life in the concentration camps. Works of these authors have been widely translated in numerous foreign languages and received international recognition for bringing the reality of Russian gulags to a wider audience.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Platzer 2014 Sovetsky disent - hudebni a literarni zrcadlo rezimu ve vybranem obdobi.pdfPlný text práce277,76 kBAdobe PDFView/Open
Platzer_MVVES_opo.docxPosudek vedoucího práce44,31 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Platzer_ved_ves.pdfPosudek oponenta práce535,83 kBAdobe PDFView/Open
Platzer.pdfPrůběh obhajoby práce428,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12737

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.