Název: Energetická politika České republiky (ex ante policy analýza)
Další názvy: Energy policy of the Czech Republic (ex ante policy analysis)
Autoři: Holbičková, Monika
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12766
Klíčová slova: Česká republika;energetická politika;energetická bezpečnost;ex ante policy analýza;struktura energetických zdrojů;hnědé uhlí
Klíčová slova v dalším jazyce: Czech republic;energy policy;energy security;ex ante policy analysis;structure of energy sources;brown coal
Abstrakt: Tato práce se v rámci policy analýzy ex ante zabývá energetickou politikou České republiky. V první kapitole je konceptualizace energetické bezpečnosti - kdy vznikla, co je to samotná bezpečnost a definice od tří autorů - Daniel Yergin, David von Hippel a Andrei Belyi. Poté následuje kapitola, která představuje energetickou politiku České republiky prostřednictvím advokačních, strategických a legislativních veřejně politických dokumentů. Dále je zde představení energetického mixu České republiky. Jeho vývoj přinesl různá témata k řešení. Např. klesající podíl hnědého uhlí. Tento problém by se mohl řešit mj. nahrazením jinou surovinou, dovozem či posunutím/zrušením územně ekologických limitů pro těžbu uhlí.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is based on energy policy in the Czech Republic. Energy security is subject of the theoretic part. In this theoretical part, definitions of Daniel Yergin, Andrei Belyi and David von Hippel are mentioned. Energy policy of the Czech Republic is represented by advocacy, legislative and strategic public policy documents. Thanks to these documents I know limits, problems, strategy, goals and groups, which are in energy policy. Second chapter in the empirical part is called Structure of energy sources in the Czech Republic. Due to the changes, which have come with time, there are some problems in structure of energy sources - for example a significant decrease of brown coal. At the end of my policy analysis ex ante are proposals to solve this problem. Proposals are for exeample replace coal with other energy sources, importing or cancellation or displacement of limits for coal mining.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Monika Holbickova Energeticka politiky Ceske republiky BP 2014.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holbickova_bp_pol_ved.pdfPosudek vedoucího práce613,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holbickova_BP_OPO.docPosudek oponenta práce51,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Holbickova.pdfPrůběh obhajoby práce253,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12766

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.