Název: Politické systémy starověkých Athén a Sparty: komparace
Další názvy: Political systems of ancient Athens and Sparta: comparison
Autoři: Slachová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Lupták, Ľubomír
Oponent: Stulík, Ondřej
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12770
Klíčová slova: politické systémy starověkého Řecka;instituce starověkých Athén;instituce starověké Sparty;athénská ústava;spartská ústava;politická participace ve Spartě;politická participace v Athénách;stratifikace obyvatelstva starověké Sparty;stratifikace obyvatelstva starověkých Athén;demokracie ve starověkém Řecku
Klíčová slova v dalším jazyce: Political institutions in ancient Athens;political institutions in ancient Sparta;division of society in ancient Sparta;division of society in ancient Sparta;Spartan constitution;constitution of Athens;political participation in ancient Sparta;political participation of ancient Athens
Abstrakt: V bakalářské práci se budeme zabývat srovnáním politických systémů dvou starověkých poleis Athén a Sparty. Popíšeme fungování tehdejších politických institucí v Athénách a Spartě. Jelikož v obou těchto starověkých státech existují instituce, které jsou si podobné, budeme je zkoumat jak z hlediska funkcionálního (tj. jaké funkce plní ve vztahu k reprodukci politického řádu), tak z hlediska praktického (jaké formy praxe byli s těmito institucemi spojeny). Hlavním cílem je analýza podobností a odlišností mezi funkcionální a praktickou rovinou těchto institucí ve dvou příbuzných politických kontextech.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is to compare the political system of ancient Athens and Sparta. As comparative criteria the thesis use mainly the status, rights and obligations of the various components of the population, form of the legislative, executive and judiciary system of the ancient Athens and Sparta.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_EvaSlachova.pdfPlný text práce416 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slachova_ved.docxPosudek vedoucího práce40,55 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Slachova_opo.docxPosudek oponenta práce41,6 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Slachova.pdfPrůběh obhajoby práce291,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12770

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.