Název: Zahraniční politika USA na Blízkém východě po Arabském jaru
Další názvy: Analysis of U.S. foreign policy toward the Middle east after Arab spring: case study american-egyptian relation
Autoři: Kotek, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Ponížilová, Martina
Oponent: Hlaváček, Pavel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12772
Klíčová slova: Spojené státy americké;Egypt;arabské jaro;zahraniční politika USA
Klíčová slova v dalším jazyce: United States of America;Egypt;arab spring;U.S. foreign policy
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce s názvem "Analýza zahraniční politiky USA na Blízkém východě po Arabském jaru: případová studie americko-egyptských vztahů" je analýza změn zahraniční politiky za Baracka Obamy vůči Egyptu, které proběhly po Arabském jaře v roce 2011. První část práce je zaměřena na vymezení tvůrců zahraniční politiky USA, stanovení cílů na Blízkém východě ve vztahu k Egyptu a představení základních pilířů americko-egyptských vztahů. V druhé části chrakterizuji egyptský politický režim před, během a po Arabském jaře. Poslední část se věnuje analýze egyptsko-amerických diplomatických vztahů a finanční pomoci ve vymezených obdobích.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis "Analysis of U.S. foreign policy toward the Middle East after Arab spring: case study of the American-Egyptian relations" focuses on the analysis of Barack Obama's foreign policy before and after the Arab spring untill the end of the year 2013. First the official actors of US foreign policy will be defined, U.S. national interests in the Middle East region and the cornerstones of American-Egyptian relations. In order to comprehend U.S foreign policy in the aftermath of the egyptian revolution in 2011, political changes in Egypt are examined from which emerged new Egyptian representatives. The analysis compares U.S. diplomatic measures and financial aid provided by the U.S. to Egypt for three decades. An analysis helps us to determine whether the Arab spring has had an impact on U.S foreign policy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kotek- FINALE.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotek_ved.docPosudek vedoucího práce53,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kotek_opo.docxPosudek oponenta práce42,12 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kotek.pdfPrůběh obhajoby práce324,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12772

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.