Název: Zvláštní vztahy USA s VB od konce studené války
Další názvy: Special relationship between US and the UK since the end of the Cold War
Autoři: Hlavnička, Jindřich
Vedoucí práce/školitel: Hlaváček, Pavel
Oponent: Zákravský, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12781
Klíčová slova: Spojené státy americké;Spojené království;zvláštní vztahy;unipolarita;hegemonie
Klíčová slova v dalším jazyce: United States of America;United Kingdom;special relationship;unipolarity;hegemony
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá povahou tzv. zvláštního vztahu Spojeného království se Spojenými státy americkými po konci studené války. Cílem práce je demonstrovat, že zvláštní vztah je ovlivněn rozložením sil v systému. Zvláštní vztah je daleko důležitější pro britské politiky než pro ty americké. A tomu odpovídá i přístup Westminsteru, který se snaží získat vliv na rozhodování amerických spojenců. Spojené státy americké sdílí se Spojeným královstvím stejné národní zájmy a to podporuje společný vztah. Spojené království se přiklonilo na stranu Spojených států amerických i v období po 11. září 2001. Tony Blair představuje novodobou podstatu zvláštního vztahu, který odpovídá rozložení sil v systému.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is concerned with the nature of the Anglo-American "Special Relationship" following the end of the Cold War. The purpose of this bachelor thesis is to demonstrate that the Anglo-American "Special Relationship" in the unipolar world is more important for British politicians who want to gain influence than for American politicians. The USA and the UK share the same values and this lies at the basis of their alliance. Tony Blair's behaviour after the September 11 attacks represents a new "Special Relationship" during the time of American hegemony.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Hlavnicka.pdfPlný text práce674,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlavnicka_ved.docxPosudek vedoucího práce41,09 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Hlavnicka_opo.docxPosudek oponenta práce42,46 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Hlavnicka.pdfPrůběh obhajoby práce318,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12781

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.