Title: Zvláštní vztahy USA s VB od konce studené války
Other Titles: Special relationship between US and the UK since the end of the Cold War
Authors: Hlavnička, Jindřich
Advisor: Hlaváček, Pavel
Referee: Zákravský, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12781
Keywords: Spojené státy americké;Spojené království;zvláštní vztahy;unipolarita;hegemonie
Keywords in different language: United States of America;United Kingdom;special relationship;unipolarity;hegemony
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá povahou tzv. zvláštního vztahu Spojeného království se Spojenými státy americkými po konci studené války. Cílem práce je demonstrovat, že zvláštní vztah je ovlivněn rozložením sil v systému. Zvláštní vztah je daleko důležitější pro britské politiky než pro ty americké. A tomu odpovídá i přístup Westminsteru, který se snaží získat vliv na rozhodování amerických spojenců. Spojené státy americké sdílí se Spojeným královstvím stejné národní zájmy a to podporuje společný vztah. Spojené království se přiklonilo na stranu Spojených států amerických i v období po 11. září 2001. Tony Blair představuje novodobou podstatu zvláštního vztahu, který odpovídá rozložení sil v systému.
Abstract in different language: This bachelor thesis is concerned with the nature of the Anglo-American "Special Relationship" following the end of the Cold War. The purpose of this bachelor thesis is to demonstrate that the Anglo-American "Special Relationship" in the unipolar world is more important for British politicians who want to gain influence than for American politicians. The USA and the UK share the same values and this lies at the basis of their alliance. Tony Blair's behaviour after the September 11 attacks represents a new "Special Relationship" during the time of American hegemony.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hlavnicka.pdfPlný text práce674,07 kBAdobe PDFView/Open
Hlavnicka_ved.docxPosudek vedoucího práce41,09 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hlavnicka_opo.docxPosudek oponenta práce42,46 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hlavnicka.pdfPrůběh obhajoby práce318,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12781

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.