Title: Komparace přechodu k demokracii v Československu a Polsku.
Other Titles: Comparison of the transition to democracy in Czechoslovakia and Poland.
Authors: Zeman, Martin
Advisor: Ženíšek, Marek
Referee: Strnadová, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12787
Keywords: Československo;Polsko;opozice;Solidarita;Občanské fórum;komunismus;přechod k demokracii;komparace
Keywords in different language: Czechoslovakia;Poland;opposition;Solidarity;Civic forum;communism;transition to democracy;comparison
Abstract: Transitologie je věda, která se zabývá přechody k demokracii. Pro tuto práci byly zvoleny dvě postkomunistické země, Československo a Polsko. Tato bakalářská práce se skládá z několika kapitol. První se věnuje teoretickému rámci. Další dvě kapitoly popisují vývoj v jednotlivých zemích. Poslední kapitola srovnává obě země.
Abstract in different language: Transitology is science, which examines transitions to democracy. For this work were chosen two post-communist countries, Czechoslovakia and Poland. This bachelor thesis is divided into several chapters. The first chapter deals a theoretical framework. The next two chapters describe developments in individual countries. The final chapter compares the both countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce558,7 kBAdobe PDFView/Open
Zeman_VED.BP.docxPosudek vedoucího práce31,06 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Zeman_OPO.docxPosudek oponenta práce44,09 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Zeman.pdfPrůběh obhajoby práce359,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12787

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.