Název: Komparace přechodu k demokracii v Československu a Polsku.
Další názvy: Comparison of the transition to democracy in Czechoslovakia and Poland.
Autoři: Zeman, Martin
Vedoucí práce/školitel: Ženíšek, Marek
Oponent: Strnadová, Lenka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12787
Klíčová slova: Československo;Polsko;opozice;Solidarita;Občanské fórum;komunismus;přechod k demokracii;komparace
Klíčová slova v dalším jazyce: Czechoslovakia;Poland;opposition;Solidarity;Civic forum;communism;transition to democracy;comparison
Abstrakt: Transitologie je věda, která se zabývá přechody k demokracii. Pro tuto práci byly zvoleny dvě postkomunistické země, Československo a Polsko. Tato bakalářská práce se skládá z několika kapitol. První se věnuje teoretickému rámci. Další dvě kapitoly popisují vývoj v jednotlivých zemích. Poslední kapitola srovnává obě země.
Abstrakt v dalším jazyce: Transitology is science, which examines transitions to democracy. For this work were chosen two post-communist countries, Czechoslovakia and Poland. This bachelor thesis is divided into several chapters. The first chapter deals a theoretical framework. The next two chapters describe developments in individual countries. The final chapter compares the both countries.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce558,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zeman_VED.BP.docxPosudek vedoucího práce31,06 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Zeman_OPO.docxPosudek oponenta práce44,09 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Zeman.pdfPrůběh obhajoby práce359,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12787

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.