Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHlaváček, Pavel
dc.contributor.authorBlahová, Gabriela
dc.contributor.refereeRosůlek, Přemysl
dc.date.accepted2014-06-04
dc.date.accessioned2015-03-25T09:29:12Z-
dc.date.available2013-04-17cs
dc.date.available2015-03-25T09:29:12Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-30
dc.identifier56646
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12792
dc.description.abstractCílem práce je odhalit ekonomické, sociální, politické, demografické a jiné faktory toho, proč je québecký separatismus na útlumu. Québecká Parti Québécois prochází krizí, ani federální Bloc Québécois nemůže slavit úspěchy, což dokazují poslední federální volby z roku 2012. Québec prochází rozsáhlými ekonomickými změnami, stává se centrem high-tech a vzdělání, musí přilákat nové zahraniční studenty a hlavně nové investory. Hlavní snahou je také snížení obrovského dluhu provincie. Příchod nových imigrantů, kteří často neznají francouzský jazyk, dále oslabuje indentitu Québečana a potírá tak fenomén odlišné společnosti. Voliči jsou již unaveni z ústavních debat, které vždy odmítly uznat Québec za odlišnou společnost. Voliči již nadále nechtějí a ani neprosazují nezávislý Québec, což se projevuje ve volebních ziscích stran hájících separatismus.cs
dc.format52 s. (84 174 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectQuébeccs
dc.subjectquébecký separatismuscs
dc.subjectútlum separatismucs
dc.subjectquébecká poltikacs
dc.subjectodlišná společnostcs
dc.subjectParti Québécoiscs
dc.subjectBloc Québécoiscs
dc.titlePříčiny útlumu quebeckého separatismucs
dc.title.alternativeThe reasons for decline of Québec separatismen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe aim of the thesis is to uncover economic, social, political, demographical and other reasons why québec separatism is off the agenda. Parti Québécois has been going through crisis as well as federal Bloc Québécois. Québec has been for quite some time undergoing extensive economic changes which led to formation of Québec as center of high-tech and education. Along with the attempts to decrease it´s high debt, attracting new foreign students and investors have become priority number one. Great deal of incoming imigrants are ignorant to french language, culture and history of Québec. The phenomenom of distinc society is slowly fading and becoming less and less relevant. Voters are tired of constitutional debates which couldn´t promote Québec´s status within Canada. They do no longer wish for Québec to be independent.en
dc.subject.translatedQuébecen
dc.subject.translatedquébec separatismen
dc.subject.translateddecline of separatismen
dc.subject.translatedQuébec politicsen
dc.subject.translateddistinct societyen
dc.subject.translatedParti Québécoisen
dc.subject.translatedBloc Québécoisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - G. Blahova.pdfPlný text práce536,55 kBAdobe PDFView/Open
Blahova_ved.docxPosudek vedoucího práce40,32 kBMicrosoft Word XMLView/Open
blahova_opo.docxPosudek oponenta práce44,97 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Blahova.pdfPrůběh obhajoby práce533,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12792

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.