Title: Secesionismus v teorii a praxi: Quebek
Other Titles: Secesionismus in theory and practice: Quebec
Authors: Švarc, Tomáš
Advisor: Rosůlek, Přemysl
Referee: Lupták Burzová, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12794
Keywords: Kanada;Quebek;secese;secesionismus
Keywords in different language: Canada;Quebec;secession;secesionism
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou secese jak v teoretické, tak praktické rovině. Cílem práce bylo zjistit, zda a za jakých podmínek umožňuje remediální teorie práva na secesi Allena Buchanana provincii Quebek vystoupení z kanadské federace. Na základě zjištěných informací Quebek nemá jednostranné právo vystoupit z federace. Teoreticky by se Quebek mohl stát suverénním státem v případě, že by se na tomto kroku dohodl s jednotlivými provinciemi a federální vládou.
Abstract in different language: This bachelor's thesis applies to issues of secession on both theoretical and practical levels. The aim of this thesis has been to find out whether and under which conditions Allen Buchanan's Remedial right theory only entitles the province of Quebec to secede from Canadian federation. Based on the discovered data, Quebec is not entitled to unilaterally leave the federation. On a theoretical basis, Quebec could become a sovereign state assuming the province would come to a mutual agreement with the other provinces as well as the federal government.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Svarc Tomas.pdfPlný text práce784,87 kBAdobe PDFView/Open
Svarc_opo.docxPosudek vedoucího práce30,96 kBMicrosoft Word XMLView/Open
svarc_ved.docxPosudek oponenta práce44,58 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Svarc.pdfPrůběh obhajoby práce353,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12794

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.