Název: Secesionismus v teorii a praxi: Quebek
Další názvy: Secesionismus in theory and practice: Quebec
Autoři: Švarc, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Rosůlek, Přemysl
Oponent: Lupták Burzová, Petra
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12794
Klíčová slova: Kanada;Quebek;secese;secesionismus
Klíčová slova v dalším jazyce: Canada;Quebec;secession;secesionism
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou secese jak v teoretické, tak praktické rovině. Cílem práce bylo zjistit, zda a za jakých podmínek umožňuje remediální teorie práva na secesi Allena Buchanana provincii Quebek vystoupení z kanadské federace. Na základě zjištěných informací Quebek nemá jednostranné právo vystoupit z federace. Teoreticky by se Quebek mohl stát suverénním státem v případě, že by se na tomto kroku dohodl s jednotlivými provinciemi a federální vládou.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis applies to issues of secession on both theoretical and practical levels. The aim of this thesis has been to find out whether and under which conditions Allen Buchanan's Remedial right theory only entitles the province of Quebec to secede from Canadian federation. Based on the discovered data, Quebec is not entitled to unilaterally leave the federation. On a theoretical basis, Quebec could become a sovereign state assuming the province would come to a mutual agreement with the other provinces as well as the federal government.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Svarc Tomas.pdfPlný text práce784,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svarc_opo.docxPosudek vedoucího práce30,96 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
svarc_ved.docxPosudek oponenta práce44,58 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Svarc.pdfPrůběh obhajoby práce353,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12794

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.