Název: Komparace dvoukomorových parlamentů ve střední Evropě
Další názvy: Comparison of bicameral Parliaments in Central Europe
Autoři: Raisová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Cabada, Ladislav
Oponent: Jurek, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12796
Klíčová slova: dvoukomorový parlament;Poslanecká sněmovna;Sejm;Státní shromáždění;senát;Státní rada;Česká republika;Polsko;Slovinsko
Klíčová slova v dalším jazyce: bicameral parliament;House of commons;Sejm;National assembly;senate;National council;Czech republic;Poland;Slovenia
Abstrakt: Bakalářská práce ,,Komparace dvoukomorových parlamentů ve střední Evropě (Česká republika, Polsko, Slovinsko)" popisuje dvoukomorový parlamentní systém ve zmíněných zemích. Práce popisuje strukturu, volební proceduru, pravomoci a legislativní proces v dolních i horních komorách parlamentů. Poslední kapitola je věnována porovnání těchto parlamentů a shrnutí shodných a odlišných prvků legislativ těchto zemí.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis ,,Comparison of bicameral Parliaments in Central Europe (the Czech Republic, Poland and Slovenia)" describes bicameral parliamentary system in these countries. The thesis describes the structure, voting procedure, power and legislative process in the lower and upper houses of Parliament. Last chapter is devoted to comparison a summary of the parliaments of identical and different elements laws of those countries.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce872,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Raisova_bp_ opo_pol.docxPosudek vedoucího práce41,66 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Raisova_BP_POL_ved.pdfPosudek oponenta práce461,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Raisova.pdfPrůběh obhajoby práce422,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12796

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.