Název: Vzdělávací a kulturní role British Broadcasting Corporation
Další názvy: The Educational and Cultural Role of the British Broadcasting Corporation
Autoři: Zdiarský, Roman
Vedoucí práce/školitel: Tihelková, Alice
Oponent: Strnadová, Lenka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12797
Klíčová slova: BBC;public value;rozhlasové vysílání;British Broadcasting Corporation
Klíčová slova v dalším jazyce: BBC;public value;public broadcasting;British Broadcasting Corporation
Abstrakt: Tématem této práce je British Broadcasting Corporation (BBC) a problémy, kterým musí čelit, kvůli své specifické pozici v britské společnosti a politickém systému. Cílem je zjistit, zda je současný stav této organizace dlouhodobě udržitelný. Práce dále zkoumá její přijetí nového manažerského paradigmatu, nazývaného Public Value Theory, a obtíže, jenž vyvstávají při jeho uvedení do praxe.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is the British Broadcasting Corporation (BBC) and the difficulties it has to face due to its specific position within the British society and political system, with the aim to conclude whether the current state of the organization is sustainable. The thesis further examines the BBC's embrace of a new managerial paradigm called the Public Value Theory and the problems that arise when applied into practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka.pdfPlný text práce507,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zdiarsky_OPO.docxPosudek vedoucího práce40,42 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Zdiarsky_ved.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zdiarsky.pdfPrůběh obhajoby práce247,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12797

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.