Title: Vzdělávací a kulturní role British Broadcasting Corporation
Other Titles: The Educational and Cultural Role of the British Broadcasting Corporation
Authors: Zdiarský, Roman
Advisor: Tihelková, Alice
Referee: Strnadová, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12797
Keywords: BBC;public value;rozhlasové vysílání;British Broadcasting Corporation
Keywords in different language: BBC;public value;public broadcasting;British Broadcasting Corporation
Abstract: Tématem této práce je British Broadcasting Corporation (BBC) a problémy, kterým musí čelit, kvůli své specifické pozici v britské společnosti a politickém systému. Cílem je zjistit, zda je současný stav této organizace dlouhodobě udržitelný. Práce dále zkoumá její přijetí nového manažerského paradigmatu, nazývaného Public Value Theory, a obtíže, jenž vyvstávají při jeho uvedení do praxe.
Abstract in different language: The topic of this thesis is the British Broadcasting Corporation (BBC) and the difficulties it has to face due to its specific position within the British society and political system, with the aim to conclude whether the current state of the organization is sustainable. The thesis further examines the BBC's embrace of a new managerial paradigm called the Public Value Theory and the problems that arise when applied into practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.pdfPlný text práce507,14 kBAdobe PDFView/Open
Zdiarsky_OPO.docxPosudek vedoucího práce40,42 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Zdiarsky_ved.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Zdiarsky.pdfPrůběh obhajoby práce247,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12797

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.