Title: Příprava na řešení slovních úloh v mateřské škole
Other Titles: Preparing for solving word problems in kindergarten
Authors: Řeháková, Aneta
Advisor: Pěchoučková, Šárka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13014
Keywords: RVP PV;Předškolní dítě;Slovní úloha
Keywords in different language: Word problem;Preschool children
Abstract: Bakalářská práce na téma "Příprava na řešení slovních úloh v mateřské škole" je rozdělena do tří částí. První, teoretická část, se zabývá Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání, charakteristikou předškolního dítěte a jeho kognitivním vývojem, dále teorií slovní úlohy a podmínky připravenosti dětí na řešení slovních úloh. V metodologické části jsou stanoveny cíle, podmínky a kritéria vyhodnocení experimentu. Ve třetí, teoretické části, je popsána charakteristika výzkumného vzorku, scénáře k úkolům, realizace úkolů v praxi a jejich vyhodnocení v podobě tabulek a grafů.
Abstract in different language: Bachelor thesis on "Preparing for solving word problems in kindergarten" is divided into three parts. The first, theoretical part deals with the Framework Programme for preschool education, characteristics of preschool children and their cognitive development, as well as theories of word problems and conditions readiness of children to solve word problems. In the methodological part of the set objectives, conditions and evaluation criteria for the experiment. In the third, the theoretical part describes the characteristics of the research sample scenarios for tasks executing tasks in practice and their evaluation in the form of tables and graphs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Priprava na reseni slovnich uloh v materske skole.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
Rehakova - hodn..pdfPosudek vedoucího práce127,29 kBAdobe PDFView/Open
XX. Oponentni posudek bakalarske prace_ Rehakova.pdfPosudek oponenta práce40,65 kBAdobe PDFView/Open
Rehakova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce85,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13014

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.