Title: Využití pohádek pro rozvoj předmatematických dovedností v MŠ
Other Titles: Use fairy tales for the development before mathematical skills in kindergarten
Authors: Hauerová, Hana
Advisor: Pěchoučková, Šárka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13025
Keywords: pohádka;mateřská škola;předmatematické dovednosti;experiment
Keywords in different language: fairytale;kindergarten;before mathematical skills;experiment
Abstract: Bakalářská práce s názvem Využití pohádek pro rozvoj předmatematických dovedností v MŠ je řazena do tří částí. První teoretická část se zabývá pohádkou, jejím vznikem, klasifikací a možným využitím v mateřské škole. Druhá část je metodologická, ve které jsou stanoveny cíle experimentu, použité metody, podmínky a příprava experimentu a kritéria hodnocení. Třetí část je praktická, věnovaná výzkumu. Obsahuje konkrétní aktivity k pohádkám, které byly prakticky realizovány v prostředí mateřské školy.
Abstract in different language: My bachelor's work topic is "Use fairy tales for the development before mathematical skills in kindergarten." It is divided into three parts. The first is theoretical and deals with defining terms such as fairy tale, its origins, classification and possible use in kindergarten. Second part is methodological. This section introduces the targets of the experiment, used methods and criterions of the evaluation. The third part is practical, dedicated to research. It includes specific activities for fairytales, which were practically implemented in kindergarten.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Hana Hauerova.pdfPlný text práce3,42 MBAdobe PDFView/Open
Hauerova - hodn..pdfPosudek vedoucího práce123,55 kBAdobe PDFView/Open
XIX. Oponentni posudek bakalarske prace_ Hauerova.pdfPosudek oponenta práce40,16 kBAdobe PDFView/Open
Hauerova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce72,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13025

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.