Title: Ochrana a podpora zahraničních investic a řešení investičních sporů
Other Titles: The protection and promotion of foreign investments and the settlement of investment disputes
Authors: Falcová, Aneta
Advisor: Dobiáš, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13047
Keywords: investice;spor;ochrana;podpora;dohoda;řešení;rozhodování;UNCITRAL;pravidla;Evropská unie
Keywords in different language: investments;dispute;protection;promotion;agreement;settlement;decision;UNCITRAL;rules;European union
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na rozbor právní ochrany a podpory zahraničních investic a řešení investičních sporů. V práci nejprve vymezím samotný pojem mezinárodních investic a jejich právní úpravu. Přistoupím k deskripci vývoje ochrany mezinárodních investic a naváži kapitolou o zřizování a likvidaci mezinárodních investic. Provedu analýzu řešení a rozhodování investičních sporů za pomoci pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní obchodní právo, dále také analýzu nového nařízení Evropské unie č. 1219/2012 a v neposledním případě i vybraných dohod o ochraně investic uvařených Českou republikou. Závěr práce bude tvořit přehled některých českých případů sporů z investic.
Abstract in different language: The topic of my diploma work is The protection and promotion of foreign investments and the settlement of investment disputes. I begin with the concept international investments and their legislation. Then I describe progression of protection of international investments and continue with chapter about their establishment and liquidation. I analyse settlement and decision of investment disputes where I use the rules of UNCITRAL, then I also analyse new EU regulation number 1219/2012 and some of the settlements which the Czech Republic signed. The end of my work tells about some of the investment disputes the Czech Republic entered in.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Finalni verze.pdfPlný text práce569,7 kBAdobe PDFView/Open
Falcova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFView/Open
Falcova - oponent.pdfPosudek oponenta práce594,32 kBAdobe PDFView/Open
Falcova.pdfPrůběh obhajoby práce574,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13047

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.