Název: Návrhy a vizualizace regeneračních cviků pro montážní pracoviště
Další názvy: Proposals and visualisation of regeneration exercises for assembly workplaces
Autoři: Kába, Martin
Vedoucí práce/školitel: Bureš, Marek
Polášek, Patrik
Oponent: Görner, Tomáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13172
Klíčová slova: ergonomie;nemoc;strečink
Klíčová slova v dalším jazyce: ergonomics;disease;stretching
Abstrakt: Bakalářské práce je zaměřená na problematiku fyzického přetížení pracovníků a s tím spojených zdravotních pro-blémů. Cílem je vytvoření regeneračních cviků pro mon-tážní pracovníky. Jednotlivé cviky jsou navrženy tak, aby byly co nejjednodušší a použitelné pro co nejširší skupinu lidí. Toto shrnutí protahovacích cviků je určeno pro katedru průmyslového inženýrství a managementu, která může využít obsah této bakalářské práce přímo ve fir-mách, ve kterých uskutečňuje své projekty.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor's thesis is aimed on the issue of overload work-ers and related health problems. The goal is to create a regeneration exercises for assembly workers. Exercises are designed to be as simple and applicable to the widest possible group of people. This summary of regeneration exercises is intended for the department of Industrial En-gineering and Management, who may use the content of this bachelor's thesis directly in companies in which they do their projects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Martin Kaba.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_BP_Kaba.PDFPosudek vedoucího práce967,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek_Kaba.PDFPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba BP_Kaba.PDFPrůběh obhajoby práce556,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13172

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.