Title: Bolevecká náves - místo paměti a identity v kontextu změn urbanismu
Other Titles: Village square of Bolevec - a place of memory and identity in the context of changes in urbanism
Authors: Aubrechtová, Eva
Advisor: Toušek, Ladislav
Referee: Zíková, Tereza
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13440
Keywords: Bolevecká náves;paměť;identita;urbanismus;orální historie
Keywords in different language: Village square of Bolevec;memory;identity;urbanism;oral history
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na historickou přeměnu lokality a utváření identity a paměti v prostorově specifickém místě - Bolevecké návsi. Bolevecká náves je pozůstatkem rurální obce Bolevec a umístěná uprostřed sídlištního komplexu Severního předměstí v Plzni. Výzkum byl proveden mezi pamětníky urbanistické přeměny metodou orální historie.
Abstract in different language: This thesis focuses on the historical transformation of chosen locality and the formation of identity and memory in the spatially specific place - Village square of Bolevec. The Village square of Bolevec is a remnant of the rural village of Bolevec which is situated in the middle of the housing estates of Severní předměstí in Pilsen. The research was conducted among the contemporary witnesses of the urban transformation by using the method of oral history.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Aubrechtova_Eva.pdfPlný text práce7,15 MBAdobe PDFView/Open
Aubrechtova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce934,27 kBAdobe PDFView/Open
Aubrechtova_posudek_oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Aubrechtova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce417,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13440

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.