Název: Studie podvozku pro metro
Další názvy: Study of bogie for metro
Autoři: Vejvoda, Martin
Vedoucí práce/školitel: Heller, Petr
Zemánek, Robert
Oponent: Červenka, Zdeněk
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13550
Klíčová slova: Trakční podvozek;metro;rám;úhlová páka;závěskový pohon;pneumatické vypružení;dvojkolí
Klíčová slova v dalším jazyce: Traction chassis;metro;frame;angled lever;tow drive;air suspension;wheel set
Abstrakt: Práce pojednává o konstrukci trakčního podvozku pro vozidlo metra. Hlavním požadavkem a snahou při tvorbě návrhu bylo snížit hmotnost podvozku, zejména jeho rámu. Výsledkem je provedení primárního vypružení pomocí úhlové páky a tím výrazné zkrácení podélníků rámu. Práce dále obsahuje výpočty pro návrh a dimenzování některých dílů.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the design of traction bogie for Metro vehicle. The main requirement and effort in developing the proposal was to reduce the weight of the bogie, mainly its frame. The result is the primary suspension using a angled lever which cause significant shortening of the longitudinal of the frame. The thesis also includes calculations for the design and dimensioning of some parts of the bogie.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Bc. Martin VEJVODA.pdfPlný text práce7,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Vejvoda.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Vejvoda.pdfPosudek oponenta práce956,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vejvoda.pdfPrůběh obhajoby práce295,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13550

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.