Title: Faustovská látka a její vybrané interpretace
Other Titles: The Faustian Theme and Its Selected Intepretations
Authors: Kolouchová, Daniela
Advisor: Blahutková, Daniela
Referee: Stark, Stanislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13634
Keywords: vývoj faustovské pověsti;matemorfózy motivů faustovského příběhu;vybrané interpretace faustovského příběhu;filosofické výklady faustovské látky
Keywords in different language: development of faustian legend;metamorphosis of motifs in faustian story;selected interpretations of faustian story;philosophical interpretation of faustian topic
Abstract: Tato práce je zaměřena na vybrané literární interpretace, které rozpracovávají faustovskou látku, ale také na filosofické výklady, které se k jednotlivým dílům vyjadřují. Cílem práce je srovnání vybraných děl se zaměřením na podobu stěžejních motivů faustovského příběhu a na kulturně-historický vliv, který podobu těchto motivů proměňoval. Hlavním pramenem, kterého je v práci užito k výkladu jednotlivých děl, je pohled českého filosofa Jana Patočky, srovnány však budou i některé další filosofické výklady faustovské problematiky.
Abstract in different language: This thesis is focused on selected interpretations concerned with Faustian topic and also on historical development of the topic. The main goal of this thesis is the comparison of particular literary works aiming on features of the crucial motives in the Faustian story and on contemporary cultural and historical influence, which determined the actual form of the motives. The dominant source used to interpret particular pieces of literary work in this thesis is the view of Czech philosopher Jan Patočka. Moreover, some additional interpretations of Faustian issues are included in the comparison.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Daniela Kolouchova.pdfPlný text práce688,05 kBAdobe PDFView/Open
kolouchova_blahutkova.pdfPosudek vedoucího práce192,51 kBAdobe PDFView/Open
kolouchova_stark.pdfPosudek oponenta práce108,85 kBAdobe PDFView/Open
O_kolouchova.pdfPrůběh obhajoby práce81,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13634

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.