Title: Komparace společenského postavení ženy v renesanční Anglii a Španělsku na základě dobové literatury
Other Titles: The comparison of social status of women in Renaissance England and Spain on the basis of contemporary literature
Authors: Říhová, Michaela
Advisor: Kastnerová, Martina
Referee: Černá, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13646
Keywords: ženy;renesance;Anglie;Španělsko;podřazenost žen
Keywords in different language: woman;Renaissance;England;Spain;subordination of woman
Abstract: Tato práce se zaměřuje na komparaci společenského postavení ženy v renesanční Anglii a Španělsku. Zvolila jsem pramenná literární díla od Williama Shakespeara, Lopeho de Vegy, Miguela de Cervantese a Thomase Mora.
Abstract in different language: This thesis is focused on comparison of social status of woman in England and Spain during Renaissance. As a source, I chose literary work of William Shakespeare, Lope de Vega, Miguel de Cervantes and Thomas Mor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace- Michaela Rihova.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
rihova_kastnerova.pdfPosudek vedoucího práce180,33 kBAdobe PDFView/Open
rihova_cerna.pdfPosudek oponenta práce217,46 kBAdobe PDFView/Open
O_rihova.pdfPrůběh obhajoby práce103,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13646

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.