Title: Zkoumání přírody mílétských myslitelů
Other Titles: The investigation into the nature of the milesians thinkers
Authors: Vacovský, Marek
Advisor: Kočandrle, Radim
Referee: Boháček, Kryštof
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13652
Keywords: Thalés;Anaximandros;Anaximenés;Míléťané;příroda;arché;kosmologie;kosmogonie;astronomie;meteorologie;apeiron
Keywords in different language: Thales;Anaximander;Anaximenes;Milesian;nature;arché;cosmology;cosmogony;astronomy;meteorology;apeiron
Abstract: Mílétská škola je téma, kde vznikla filosofie. Tato škola přichází s novým způsobem myšlení, které je v Řecku dosud neznámé. Práce vymezuje mílétské přírodní zkoumání, které se převážně týká meteorologie, arché a kosmologie. Thalés je považován za prvního filosofa a za arché považuje vodu, Anaximandros apeiron a Anaximenés vzduch. Jejich východiska jsou úzce spjata s myšlením Blízkého východu.
Abstract in different language: This work deals with nature investigation of Milesian thinkers, relate to Thales, Anaximander and Anaximenes. In the history of philosophy Thales is known as the first philosopher. He is the most famous for his sun eclipse astronomical discovery. Anaximander is generally considered as Thales disciple. He determined for arché apeiron. Anaximenes is the last one of representative Mileasian school. He determined the air for arché and according to Aristotle all three Milesian also see the divine nature in their arché.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vacovsky.pdfPlný text práce728,28 kBAdobe PDFView/Open
vacovsky_kocandrle.pdfPosudek vedoucího práce188,69 kBAdobe PDFView/Open
vacovsky_bohacek.pdfPosudek oponenta práce264,41 kBAdobe PDFView/Open
O_vacovsky.pdfPrůběh obhajoby práce68,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13652

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.