Title: Komunikace v prostředí nových technologií - problém kyberšikany
Other Titles: The communication in the background of new technologies - problem of cyberbullying
Authors: Velíšková, Jitka
Advisor: Havlík, Vladimír
Referee: Benda, Libor
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13653
Keywords: kyberšikana;šikana;kyberprostor;virtuální realita;on-line násilí;internet;mobilní telefon;sociální sítě
Keywords in different language: cyberbullying;bullying;cyberspace;virtual reality;on-line violence;internet;mobile;social networks
Abstract: Cílem této práce je zmapovat problematiku kyberšikany. První část práce je věnována vymezení základních pojmů problematiky tradiční šikany, která s kyberšikanou bezprostředně souvisí. Druhá část se zaměřuje na samotnou kyberšikanu. Další kapitoly shrnují problematiku odhalení, řešení a prevence kyberšikany. Větší pozornost je věnována roli rodičů, kteří by měli svým dětem poskytnout zejména pomoc a podporu, ale měli by se zároveň aktivně účastnit následných aktivit. K tomu je však nezbytná alespoň základní orientace v problematice.
Abstract in different language: The aim of this work is to explore the issue of cyberbullying. The first part is devoted to the issue of basic concepts of traditional bullying which is closely related to cyberbullying. The second part focuses on cyberbullying itself. Other chapters summarize the issues of detection, resolution and prevention of cyberbullying. More attention is paid to the role of parents who should provide their children with particular assistance and support, but they should also actively participate in subsequent activities. At least a basic knowledge of the issue is necessary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Veliskova Jitka.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
veliskova_havlikV.pdfPosudek vedoucího práce153,93 kBAdobe PDFView/Open
veliskova_benda.pdfPosudek oponenta práce186,73 kBAdobe PDFView/Open
O_veliskova.pdfPrůběh obhajoby práce69,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13653

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.