Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPěchoučková, Šárka
dc.contributor.authorČerná, Marie
dc.date.accepted2014-05-19
dc.date.accessioned2015-03-25T09:38:13Z
dc.date.available2013-02-20cs
dc.date.available2015-03-25T09:38:13Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-14
dc.identifier55237
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13754
dc.description.abstractDiplomová práce zachycuje ohlédnutí se za historií lineárních rovnic ve starověku a středověku. Ucelený přehled o lineárních rovnicích, možných typech a postupech řešení rovnic. Hlavním cílem byla tvorba pracovních listů a didaktických her, které jsem realizovala společně se žáky základní školy.cs
dc.format64 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlineární rovnicecs
dc.subjectekvivalentí úpravycs
dc.subjectřešení lineárních rovniccs
dc.subjectlineární rovnice s jednou neznámoucs
dc.subjectlineární rovnice s neznámou ve jmenovatelics
dc.subjectlineární rovnice se dvěma neznámýmics
dc.subjectsoustavy dvou rovnic se dvěma neznámýmics
dc.subjectpracovní listycs
dc.subjectdidaktická hracs
dc.titleLineární rovnice pro 2. stupeň základní školycs
dc.title.alternativeLinear equations for the second primery schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra matematiky, fyziky a technické výchovycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis captures the look back at the history ob linear equations in antiquity and the Middle Ages. A comprehensive overview of linear, equations, the possible types of equations and resolution procedures. The main objective was to create worksheets and didactic games, which was realized together with pupils on elementary school.en
dc.subject.translatedlinear aquationsen
dc.subject.translatedequivalent adjustmentsen
dc.subject.translatedsolving linear equationsen
dc.subject.translatedlinear equations with unknown in denominatoren
dc.subject.translatedlinear equations with two unknownsen
dc.subject.translatedsystem of two equations with two unknownsen
dc.subject.translatedworksheetsen
dc.subject.translateddidactic gameen
dc.subject.translatedlinear equations with one unknownen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Linearni rovnice na 2 stupni ZS.pdfPlný text práce3,57 MBAdobe PDFView/Open
Cerna - hodn..pdfPosudek vedoucího práce118,73 kBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek DP - Cerna.pdfPosudek oponenta práce41,92 kBAdobe PDFView/Open
Cerna - prot..pdfPrůběh obhajoby práce35,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13754

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.