Title: Lineární rovnice pro 2. stupeň základní školy
Other Titles: Linear equations for the second primery school
Authors: Černá, Marie
Advisor: Pěchoučková, Šárka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13754
Keywords: lineární rovnice;ekvivalentí úpravy;řešení lineárních rovnic;lineární rovnice s jednou neznámou;lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli;lineární rovnice se dvěma neznámými;soustavy dvou rovnic se dvěma neznámými;pracovní listy;didaktická hra
Keywords in different language: linear aquations;equivalent adjustments;solving linear equations;linear equations with unknown in denominator;linear equations with two unknowns;system of two equations with two unknowns;worksheets;didactic game;linear equations with one unknown
Abstract: Diplomová práce zachycuje ohlédnutí se za historií lineárních rovnic ve starověku a středověku. Ucelený přehled o lineárních rovnicích, možných typech a postupech řešení rovnic. Hlavním cílem byla tvorba pracovních listů a didaktických her, které jsem realizovala společně se žáky základní školy.
Abstract in different language: The thesis captures the look back at the history ob linear equations in antiquity and the Middle Ages. A comprehensive overview of linear, equations, the possible types of equations and resolution procedures. The main objective was to create worksheets and didactic games, which was realized together with pupils on elementary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Linearni rovnice na 2 stupni ZS.pdfPlný text práce3,57 MBAdobe PDFView/Open
Cerna - hodn..pdfPosudek vedoucího práce118,73 kBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek DP - Cerna.pdfPosudek oponenta práce41,92 kBAdobe PDFView/Open
Cerna - prot..pdfPrůběh obhajoby práce35,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13754

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.