Title: Využívání vzdělávacích programů při seznamování dětí s realitou v mateřské škole v Plzeňském kraji
Other Titles: The use of educational programmes in exposing the reality of children in kindergarten
Authors: Hrdličková, Martina
Advisor: Podroužek, Ladislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13798
Keywords: předškolní vzdělávání;vzdělávací program;tvorba projektů;pedagogika;psychologie
Keywords in different language: preschool education;educational programm;designing programmes;pedagogy;psychology
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vzdělávacími programy, které jsou zaměřené na děti předškolního věku, a také externími institucemi, které takovéto programy připravují a uskutečňují. Jedna z částí je věnována hlavním specifikům vývoje předškolních dětí, další pak popisuje hlavní dokumenty potřebné v předškolním vzdělávání. Praktická část je zacílena na vlastní tvorbu projektů.
Abstract in different language: This bachelors thesis is aimed at educational programmes for preschool children and at external institutions which prepare and realized these programmes. One part is devoted to the specifics of preschool age development and there are also described main the documents essential for preschool educational. The practical part is focuses on designing the programmes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP M. Hrdlickova.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
Hrdlickova VP.pdfPosudek vedoucího práce30,46 kBAdobe PDFView/Open
Hrdlickova OP.pdfPosudek oponenta práce44,08 kBAdobe PDFView/Open
Hrdlickova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13798

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.