Title: Ritualizované chování dětí předškolního věku v evoluční perspektivě procesu sociálního učení: Výzkum v mateřských školách Plzeňského kraje
Other Titles: Ritualized Behavior in Preschool Children in the Evolutionary Process of Social Learning: A research in nursery schools of the Plzeň Region
Authors: Kašová, Ilona
Advisor: Sovová, Pavla
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13802
Keywords: rituál;ritualizované chování;sociální učení;evoluce;evoluční perspektiva;imitace jako forma sociálního učení
Keywords in different language: ritual;ritualized behavior;social learning;evolution;evolutionary perspective;imitation as form of social learning
Abstract: Ritualizované chování dětí předškolního věku v evolučním procesu sociálního učení je obsahem teoretické části bakalářské práce. Zabývá se jednotlivými obecnými pojmy, na jejichž základě vysvětluje souvislosti s rituálním chováním. Rozvíjí myšlenku přínosu rituálů k mechanismům sociálního učení. V centru zájmu jsou evoluční kořeny ritualizovaného chování jako prostředku formy sociálního učení nápodobou imitací a předpoklady dítěte předškolního věku k jednání zaměřenému na kroky vedoucí k dosažení cíle více než na cíl samotný. Výzkumné šetření se zaměřuje na kvalitativní a kvantitativní hodnocení využívání rituálů v mateřských školách na výzkumném souboru učitelek mateřských škol Plzeňského kraje.
Abstract in different language: The subject of the theoretical part of the thesis is ritualized behavior of preschool children in the processes of social learning from an evolutionary perspective. There are some general terms taken into consideration and on their basis the general issues regarding the phenomenon are subject of interest. The idea of contribution of rituals to the social learning mechanisms is developed here. In the center of attention are evolutionary roots of ritualized behavior in the processes of social learning by imitation and a child's predispositions to concentrate its attention more to the structure of an action than to the goal of that action. The original research, presented in the second part of the thesis, evaluates relevant data derived from questionnaire conducted among nursery school teachers from the Plzeň Region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kasova_BP.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Kasova VP.pdfPosudek vedoucího práce38,47 kBAdobe PDFView/Open
Kasova OP.pdfPosudek oponenta práce30,13 kBAdobe PDFView/Open
Kasova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13802

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.