Název: Aktivizační programy v Domově pro seniory sv. Jiří
Další názvy: Activation programs in Domov pro seniory sv. Jiří
Autoři: Mudrová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Šafránková, Dagmar
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13820
Klíčová slova: aktivizační programy;senioři;pečovatelské domovy;kvalita života;stárnutí;kvalitativní výzkum;Domov pro seniory sv. Jiří
Klíčová slova v dalším jazyce: activation programs;seniors;nursing homes;quality of life;aging;qualitative research;The Nursing home of St. George
Abstrakt: Širším tématem této bakalářské práce je aktivní život klientů v Domově pro seniory sv. Jiří. Pro tuto bakalářskou práci byla zvolena metodologie kvalitativního výzkumu (rozhovor, aktivní pozorování). Cílem této bakalářské práce je seznámení se s aktivizačními programy vybraného domova a analýza jejich kvality či úrovně. Na základě provedeného výzkumu bude zhodnocena kvalita života tamějších seniorů pozornost bude přitom soustředěna právě na ovlivnění úrovně života (jeho plnohodnotné prožití) aktivizací seniorů. Velký podíl na úrovni života seniorů v domovech mají totiž právě realizované aktivizační programy. Dodatečným cílem práce je vytvořit ucelený pohled na danou oblast sociální práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The broader theme of this thesis is the active life of clients in Home for Aged People of St. George. The methodology of qualitative research (interviews and active observation) was chosen for this bachelor work. Objective of this thesis is the introduction of activation programs in chosen home and subsequent analysis of their quality . Quality of life of the local seniors will be assessed from coherent research whilst attention will be focused precisely on an influence of activation programs on the standard of living (his full-fledged experience). A large proportion of the quality of life of seniors in nursing homes is thus based on how well are activation programs implemented . An additional goal is to create a holistic view of this area of of social work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Marketa Mudrova (2014).pdfPlný text práce840,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mudrova VP.pdfPosudek vedoucího práce33,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mudrova OP.pdfPosudek oponenta práce30,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mudrova O.pdfPrůběh obhajoby práce15,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13820

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.