Title: Aktivizační programy v Domově pro seniory sv. Jiří
Other Titles: Activation programs in Domov pro seniory sv. Jiří
Authors: Mudrová, Markéta
Advisor: Šafránková, Dagmar
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13820
Keywords: aktivizační programy;senioři;pečovatelské domovy;kvalita života;stárnutí;kvalitativní výzkum;Domov pro seniory sv. Jiří
Keywords in different language: activation programs;seniors;nursing homes;quality of life;aging;qualitative research;The Nursing home of St. George
Abstract: Širším tématem této bakalářské práce je aktivní život klientů v Domově pro seniory sv. Jiří. Pro tuto bakalářskou práci byla zvolena metodologie kvalitativního výzkumu (rozhovor, aktivní pozorování). Cílem této bakalářské práce je seznámení se s aktivizačními programy vybraného domova a analýza jejich kvality či úrovně. Na základě provedeného výzkumu bude zhodnocena kvalita života tamějších seniorů pozornost bude přitom soustředěna právě na ovlivnění úrovně života (jeho plnohodnotné prožití) aktivizací seniorů. Velký podíl na úrovni života seniorů v domovech mají totiž právě realizované aktivizační programy. Dodatečným cílem práce je vytvořit ucelený pohled na danou oblast sociální práce.
Abstract in different language: The broader theme of this thesis is the active life of clients in Home for Aged People of St. George. The methodology of qualitative research (interviews and active observation) was chosen for this bachelor work. Objective of this thesis is the introduction of activation programs in chosen home and subsequent analysis of their quality . Quality of life of the local seniors will be assessed from coherent research whilst attention will be focused precisely on an influence of activation programs on the standard of living (his full-fledged experience). A large proportion of the quality of life of seniors in nursing homes is thus based on how well are activation programs implemented . An additional goal is to create a holistic view of this area of of social work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Marketa Mudrova (2014).pdfPlný text práce840,32 kBAdobe PDFView/Open
Mudrova VP.pdfPosudek vedoucího práce33,87 kBAdobe PDFView/Open
Mudrova OP.pdfPosudek oponenta práce30,81 kBAdobe PDFView/Open
Mudrova O.pdfPrůběh obhajoby práce15,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13820

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.