Title: Procesní postavení a úloha insolvenčního správce v insolvenčním řízení
Other Titles: Process status and role of the insolvency administrator in insolvency proceedings
Authors: Velešík, Václav
Advisor: Vlček, Zdeněk
Referee: Anderlová, Silvie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13917
Keywords: insolvence;insolvenční správce;správce;komparace;historie;konkurs;reorganizace;oddlužení;odměna;odpovědnost
Keywords in different language: insolvency;trustee;administrator;comparison;history;bankruptcy;reorganization;debt relief;reward;responsibility
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o procesním postavení a úloze insolvenčního správce. Je zde zmíněn vývoj insolvenčního řízení, pojem insolvenčního správce a jeho úloha. Na závěr je provedena komparace s jinými právními řády.
Abstract in different language: This thesis deals with the procedural status and role of the trustee. There is mentioned development of the insolvency proceedings, the trustee's concept and its role. In conclusion, the comparison with other jurisdictions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-final.pdfPlný text práce477,29 kBAdobe PDFView/Open
ved.p. Velesik.pdfPosudek vedoucího práce33,66 kBAdobe PDFView/Open
op.prace Velesik.pdfPosudek oponenta práce67,36 kBAdobe PDFView/Open
pr. Velesik.pdfPrůběh obhajoby práce49,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13917

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.