Název: Percepce folklorní hudby studenty středních škol (srovnávací výzkum pro oblast plzeňského a prešovského kraje)
Další názvy: Perception of Folklore Music by High School Students (comparative research in the area of Pilsen and Prešov region)
Autoři: Blahová, Simona
Vedoucí práce/školitel: Feiferlíková, Romana
Oponent: Mandysová, Daniela
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13984
Klíčová slova: hudba;folklór;Plzeňský kraj;Prešovský kraj;percepce;studenti středních škol;vztah k lidové hudbě;gymnázium;konzervatoř;porovnávací výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: music;folklore;Pilsen region;Presov region;perception;students of high school;relationship to folklore music;high school;conservatory;comparative research
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá percepcí hudebního folkloru studenty středních škol v Plzeňském a Prešovském kraji. Cílem výzkumu je zjistit poslechové preference různých hudebních žánrů u studentů středních škol v obou krajích a zaměřit se na jejich vztah k hudebnímu folkloru. Použili jsme metodu dotazníku, anamnestického dotazníku a zvukového dotazníku v kombinaci se sémantickým diferenciálem.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the perception of musical folklore high school students in the Pilsen and Presov region. The aim of the research is to determine the listening preferences of different genres of music among high school students in both regions and focus on their relationship to folklore music. We used a questionnaire, anamnesis questionnaire and the music listening questionnaire in combination with the semantic differential.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slavikova_hodnoceni_DP_vedouci_Feiferlikova.pdfPosudek vedoucího práce491,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slavikova_posudek_DP_oponent_Mandysova.pdfPosudek oponenta práce551,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_DP_Slavikova.pdfPrůběh obhajoby práce170,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13984

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.