Title: Percepce folklorní hudby studenty středních škol (srovnávací výzkum pro oblast plzeňského a prešovského kraje)
Other Titles: Perception of Folklore Music by High School Students (comparative research in the area of Pilsen and Prešov region)
Authors: Blahová, Simona
Advisor: Feiferlíková, Romana
Referee: Mandysová, Daniela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13984
Keywords: hudba;folklór;Plzeňský kraj;Prešovský kraj;percepce;studenti středních škol;vztah k lidové hudbě;gymnázium;konzervatoř;porovnávací výzkum
Keywords in different language: music;folklore;Pilsen region;Presov region;perception;students of high school;relationship to folklore music;high school;conservatory;comparative research
Abstract: Diplomová práce se zabývá percepcí hudebního folkloru studenty středních škol v Plzeňském a Prešovském kraji. Cílem výzkumu je zjistit poslechové preference různých hudebních žánrů u studentů středních škol v obou krajích a zaměřit se na jejich vztah k hudebnímu folkloru. Použili jsme metodu dotazníku, anamnestického dotazníku a zvukového dotazníku v kombinaci se sémantickým diferenciálem.
Abstract in different language: This thesis deals with the perception of musical folklore high school students in the Pilsen and Presov region. The aim of the research is to determine the listening preferences of different genres of music among high school students in both regions and focus on their relationship to folklore music. We used a questionnaire, anamnesis questionnaire and the music listening questionnaire in combination with the semantic differential.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Slavikova_hodnoceni_DP_vedouci_Feiferlikova.pdfPosudek vedoucího práce491,79 kBAdobe PDFView/Open
Slavikova_posudek_DP_oponent_Mandysova.pdfPosudek oponenta práce551,1 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_DP_Slavikova.pdfPrůběh obhajoby práce170,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13984

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.