Název: Diferenciální diagnostika bolesti v oblasti kyčelního kloubu
Další názvy: Differential diagnosis of pain in the hip joint area
Autoři: Kaasová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Šímová, Andrea
Oponent: Stašková, Šárka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14035
Klíčová slova: diagnostika kyčle;bolest v kyčelním kloubu;vyšetření kyčle;fyzioterapie kyčelního kloubu;funkční testy;diferenciální diagnostika
Klíčová slova v dalším jazyce: diagnosis of hip;pain in hip joint;physiotherapy of hip joint;functional tests;diferentional diagnosis
Abstrakt: V mé práci jsem zpracovala dostupné informace o diferenciální diagnostice bolesti v oblasti kyčelního kloubu, o onemocněních kyčle v dětském a dospělém věku. Vyšetřovala jsem 5 pacientů s bolestmi v kyčli, všichni byli bez traumatu v kyčelním kloubu. Pomocí funkčních testů KK - testy svalové síly dle Jandy, vyšetření antropometrie DK, rozsahy pohybů, Blackův popliteální úhel, Stahelioho test, Elyův test, Oberův test aj. jsem se pokusila tyto stavy klinicky od sebe odlišit a potvrdit nebo vyvrátit mé hypotézy.
Abstrakt v dalším jazyce: In my work, I compiled available information on the differential diagnosis of pain in the hip joint, the hip diseases in children and adults. I investigated 5 patients with pain in the hip, they were without trauma to the hip joint. Using functional tests - tests of muscle strength by Janda, anthropometry examination of the lower limbs, range of motion, Black's popliteal angle, Staheli´s test, Ely´s test, Ober´s test, etc. I tried these conditions clinically distinguished from each other and confirm or disprove my hypothesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Lucie Kaasova.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaasova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce465,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaasova - oponenstky posudek.pdfPosudek oponenta práce903,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaasova.pdfPrůběh obhajoby práce387,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14035

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.