Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠímová, Andrea
dc.contributor.authorKaasová, Lucie
dc.contributor.refereeStašková, Šárka
dc.date.accepted2014-06-17
dc.date.accessioned2015-03-25T09:40:56Z
dc.date.available2013-01-31cs
dc.date.available2015-03-25T09:40:56Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-12
dc.identifier55198
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14035
dc.description.abstractV mé práci jsem zpracovala dostupné informace o diferenciální diagnostice bolesti v oblasti kyčelního kloubu, o onemocněních kyčle v dětském a dospělém věku. Vyšetřovala jsem 5 pacientů s bolestmi v kyčli, všichni byli bez traumatu v kyčelním kloubu. Pomocí funkčních testů KK - testy svalové síly dle Jandy, vyšetření antropometrie DK, rozsahy pohybů, Blackův popliteální úhel, Stahelioho test, Elyův test, Oberův test aj. jsem se pokusila tyto stavy klinicky od sebe odlišit a potvrdit nebo vyvrátit mé hypotézy.cs
dc.format90 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdiagnostika kyčlecs
dc.subjectbolest v kyčelním kloubucs
dc.subjectvyšetření kyčlecs
dc.subjectfyzioterapie kyčelního kloubucs
dc.subjectfunkční testycs
dc.subjectdiferenciální diagnostikacs
dc.titleDiferenciální diagnostika bolesti v oblasti kyčelního kloubucs
dc.title.alternativeDifferential diagnosis of pain in the hip joint areaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn my work, I compiled available information on the differential diagnosis of pain in the hip joint, the hip diseases in children and adults. I investigated 5 patients with pain in the hip, they were without trauma to the hip joint. Using functional tests - tests of muscle strength by Janda, anthropometry examination of the lower limbs, range of motion, Black's popliteal angle, Staheli´s test, Ely´s test, Ober´s test, etc. I tried these conditions clinically distinguished from each other and confirm or disprove my hypothesis.en
dc.subject.translateddiagnosis of hipen
dc.subject.translatedpain in hip jointen
dc.subject.translatedphysiotherapy of hip jointen
dc.subject.translatedfunctional testsen
dc.subject.translateddiferentional diagnosisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Lucie Kaasova.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Kaasova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce465,07 kBAdobe PDFView/Open
Kaasova - oponenstky posudek.pdfPosudek oponenta práce903,96 kBAdobe PDFView/Open
Kaasova.pdfPrůběh obhajoby práce387,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14035

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.