Title: Diferenciální diagnostika bolesti v oblasti kyčelního kloubu
Other Titles: Differential diagnosis of pain in the hip joint area
Authors: Kaasová, Lucie
Advisor: Šímová, Andrea
Referee: Stašková, Šárka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14035
Keywords: diagnostika kyčle;bolest v kyčelním kloubu;vyšetření kyčle;fyzioterapie kyčelního kloubu;funkční testy;diferenciální diagnostika
Keywords in different language: diagnosis of hip;pain in hip joint;physiotherapy of hip joint;functional tests;diferentional diagnosis
Abstract: V mé práci jsem zpracovala dostupné informace o diferenciální diagnostice bolesti v oblasti kyčelního kloubu, o onemocněních kyčle v dětském a dospělém věku. Vyšetřovala jsem 5 pacientů s bolestmi v kyčli, všichni byli bez traumatu v kyčelním kloubu. Pomocí funkčních testů KK - testy svalové síly dle Jandy, vyšetření antropometrie DK, rozsahy pohybů, Blackův popliteální úhel, Stahelioho test, Elyův test, Oberův test aj. jsem se pokusila tyto stavy klinicky od sebe odlišit a potvrdit nebo vyvrátit mé hypotézy.
Abstract in different language: In my work, I compiled available information on the differential diagnosis of pain in the hip joint, the hip diseases in children and adults. I investigated 5 patients with pain in the hip, they were without trauma to the hip joint. Using functional tests - tests of muscle strength by Janda, anthropometry examination of the lower limbs, range of motion, Black's popliteal angle, Staheli´s test, Ely´s test, Ober´s test, etc. I tried these conditions clinically distinguished from each other and confirm or disprove my hypothesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Lucie Kaasova.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Kaasova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce465,07 kBAdobe PDFView/Open
Kaasova - oponenstky posudek.pdfPosudek oponenta práce903,96 kBAdobe PDFView/Open
Kaasova.pdfPrůběh obhajoby práce387,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14035

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.